Back to top

Reštaurované obrazy Istvána Tallósa Prohászku

Publikované: 18. máj 2023 - 13:22
V roku 2022 sa podarilo opäť zreštaurovať niekoľko umeleckých diel zo zbierkového fondu Žitnoostrovského múzea. Kolekciu 13 obrazov od výtvarníka Istvána Tallósa Prohászku (1896-1974) zreštaurovala Veronika Daneček Šmigrovská. Po dôkladnom očistení, odstránení nánosov a nečistôt, boli grafiky na papieri a maľby na drevenej doske kompletne zreštaurované a nanovo zarámované.
Reštaurované obrazy Istvána Tallósa Prohászku

Pracovníci Žitnoostrovského múzea zo zbierkového fondu múzea vybrali 13 kusov obrazov od maliara, šamorínskeho rodáka, Istvána Tallósa Prohászku (1896-1974).

Dve kresby zobrazujú jeho priateľa, známeho ornitológa Lajosa Csibu (1901-1966), s ktorým v povojnových rokoch zdieľali neľahké osudy vysídlených. Prohászka sa usadil v maďarskom meste Mosonmagyaróvár, Lajos Csiba zakotvil v Maďarsku na dunajských ostrovoch Tejfalusziget. Tam vyvíjal svoju prírodovednú, ornitologickú a zberateľskú činnosť, pozoroval vtáctvo z okolia Dunaja a horného Žitného ostrova.

Kolekcia zreštaurovaných umeleckých diel je umiestnená v stálej expozícii venovanej pamiatke tohto významného umelca vo Vlastivednom dome v Šamoríne, ktoré je vysunutým pracoviskom Žitnoostrovského múzea.

Realizáciu projektu na obnovu súboru diel Istvána Tallósa Prohászku z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

-žm-

Toto ste už čítali?

Cookies