Back to top

Reštaurovanie keltského člna bolo ukončené

Publikované: 25. júl 2022 - 9:32
Výnimočne hodnotnou kultúrnou pamiatkou je zbierkový predmet z fondu Žitnoostrovského múzea, ktorého reštaurovanie sa podarilo úspešne zrealizovať. Ide o vzácny archeologický nález, keltský čln, ktorý je zhotovený z jedného kmeňa dreva, pričom jeho vznik sa datuje do obdobia 4. - 3. storočia p.n.l.
Reštaurovanie keltského člna bolo ukončené

Nález člna sa dostal do zbierky múzea v roku 1982, kedy bol objavený v lokalite Košariská pri Šamoríne. V roku 2016  sme oslovili prof. Mgr. Petra Bartu, PhD., archeológa z Katedry archeológie FF Univerzity Komenského v Bratislave, a požiadali sme o spoluprácu pri absolútnom datovaní člna na základe analýzy letokruhov, tzv. dendrochronologickým výskumom. Následne spoločnosť Radiocarbon Dating Services Miami v USA potvrdila uhlíkovou metódou 14C výsledky tunajších dendrochronologických testov.

Je to veľmi cenný nález. Finančnú podporu na jeho konzervovanie a reštaurovanie múzeum získalo v rokoch 2020 a 2021, v tom istom roku sa podarilo reštaurátorské práce aj ukončiť. Odborné práce vykonal pracovný tím pod vedením Mgr. Františka Šmigrovského, reštaurátora – špecialistu.

Na jar roku 2022 sa obnovený a zreštaurovaný keltský čln vrátil do múzea a odvtedy je trvalou súčasťou  paleontologicko-archeologickej časti stálej expozície múzea na  prízemí Žltého kaštieľa. V interiéri je vystavený a aranžovaný na štrkovom podklade, priestor tematicky dopĺňa akrylonová stena s farebnou fototapetou, ktorá imituje pestrú dunajskú prírodu Žitného ostrova.  

Náklady na realizáciu konzervátorských a reštaurátorských prác sa vyšplhali na 8 900 EUR. Realizáciu projektu na reštaurovanie keltského člna – monoxylu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

-žm-

Toto ste už čítali?

Cookies