Back to top

Reštaurovanie pohrebných kočov bolo úspešne zavŕšené Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda

Publikované: 22. júl 2020 - 8:16
Žitnoostrovské múzeum úspešne dokončilo reštaurovanie pohrebných kočov, ktoré sú súčasťou múzejnej zbierky. Tento pomerne náročný proces reštaurovania bol zahájený v roku 2018, kedy sa pracovníkom múzea podarilo z finančných zdrojov Fondu na podporu umenia získať potrebnú dotáciu.
Reštaurovanie pohrebných kočov bolo úspešne zavŕšené Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda

Prvý z pohrebných kočov, katolícky, múzeum do svojej zbierky získalo v 90. rokoch minulého storočia. Múzeu ho podarovala katolícka komunita z obce Jahodná. Ide o bohato zdobený koč určený na katolícke pohrebné obrady, dekorujú ho figurálne ornamenty a zamatové čalúnenie vo vnútri, čo dodávalo náležitú vážnosť a dôstojnosť pietnemu obradu. Vyrobený bol začiatkom 20. storočia v dielni majstra Hieonymusa Siegela v českom Trutnově.

Druhý z kočov, úmrtný, bol majetkom Židovskej náboženskej obce v Dunajskej Strede. Do zbierkového fondu Žitnoostrovského múzea bol zaradený v roku 1986. Ide o drevený pohrebný voz, ktorý dokumentuje židovské zvyky na prelome 19. a 20. storočia.

Reštaurovanie týchto pamiatok sa realizovalo v dvoch etapách pre jeho finančnú náročnosť. Reštaurátorské práce, ktoré vykonal Mgr. František Šmigrovský a kolektív, boli zahájené v roku 2018, avšak pre nedostatok financií ich nebolo možné dokončiť.  V roku 2019 sa podarilo získať z Fondu na podporu umenia ďalšie finančné zdroje, ktoré nám umožnili reštaurovanie a konzervovanie kočov dotiahnuť do konca. Odborný zásah bol nevyhnutný nielen na drevených a kovových častiach, značne poškodené boli aj textilné a kožené súčasti, ktoré vyžadovali ošetrenie resp. úplnú náhradu.

Dokončenie reštaurátorských prác a prinavrátenie kočov do ich pôvodnej autentickej podoby, ktoré vyžadovalo viac ako 30 tis. €, nám umožnilo koče sprístupniť pre verejnosť a od júna ich môžu vidieť návštevníci Vlastivedného domu v Šamoríne, ktoré je vysunutým pracoviskom nášho múzea.

-žm-

Toto ste už čítali?

Cookies