Back to top

Reštaurujú sa ďalšie dve cenné pamiatky zo zbierky Žitnoostrovského múzea

Publikované: 15. august 2019 - 7:19
V roku 2018 pracovníci Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede požiadali o finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia na reštaurovanie dvoch vzácnych historických predmetov. Získané finančné prostriedky umožnili zrealizovať prvú etapu reštauračných prác na vybraných dvoch pohrebných vozoch.
Reštaurujú sa ďalšie dve cenné pamiatky zo zbierky Žitnoostrovského múzea

Prvý z nich pochádza z obce Jahodná. Múzeu ho podarovala obec začiatkom 90. rokov minulého storočia. Ide o bohato zdobený štvorkolesový pohrebný koč s preskleným priestorom, ktorého vznik sa datuje okolo roku 1900, a využívali ho pri katolíckych pohrebných obradoch.

Druhý, úmrtný, voz bol majetkom Židovskej náboženskej obce v Dunajskej Strede. Do zbierkového fondu Žitnoostrovského múzea bol zaradený v roku 1986. Ide o drevený pohrebný voz, ktorý dokumentuje židovské zvyky na prelome 19. a 20. storočia. Obidva tieto predmety sú kvôli veľkým rozmerom trvalo umiestnené v stálej expozícii Vlastivedného domu v Šamoríne, ktorý je vysunutým pracoviskom múzea.

Reštaurátorské práce realizuje tím odborníkov pod vedením reštaurátora Mgr. Františka Šmigrovského. Odborný zásah bol nevyhnutný nielen na drevených a kovových častiach, značne poškodené boli aj textilné a kožené súčasti, ktoré vyžadovali ošetrenie resp. náhradu.

Na dokončenie reštaurátorských prác a prinavrátenie autentickej podoby zbierkových predmetov budú potrebné ďalšie finančné zdroje, o ktoré sa múzeum bude uchádzať prostredníctvom ďalších projektov.

cs-m

Toto ste už čítali?

Cookies