Back to top

Rezervovať si termín môžete aj pri výmene vodičského preukazu

Publikované: 18. október 2023 - 13:34
Výmena ružového vodičského preukazu je povinná, a v prípade, že tak neurobíte, jazda s ním sa bude od roku 2024 považovať za jazdu bez platných dokladov. Vodičom s neplatným vodičským preukazom hrozí pokuta od 30 až do 100 eur. Dávajte si preto pozor a výmenu vykonajte čím skôr. Rezervujte si termín elektronicky!
Rezervovať si termín môžete aj pri výmene vodičského preukazu

Zatiaľ čo doposiaľ bolo možné si elektronicky zarezervovať konkrétny termín a čas osobnej návštevy len na dopravných inšpektorátoch, od mája 2021 je možné túto službu využívať aj v prípade návštev katastrov a oddelení dokladov.

Systém je nastavený tak, aby mal žiadateľ možnosť vybaviť si rezerváciu na pracovisku v dostupnosti 50 km od miesta svojho trvalého pobytu. Ministerstvo vnútra SR na svojom webovom sídle informuje aj o príprave pridania ďalších úradov do rezervačného systému.

Čo potrebujete vedieť k úspešnému využitiu elektronickej rezervácie termínu a času?

  • Na rezerváciu nie je potrebné využitie občianskeho preukazu s elektronickým čipom.
  • Po úspešnej rezervácii žiadateľ dostane PIN kód, ktorý v deň návštevy pracoviska zadá do kiosku, a ten mu vytlačí lístok s poradovým číslom.
  • PIN kód možno použiť v časovom rozmedzí 15 minút pred a 15 minút po termíne rezervácie, potom stráca platnosť.

minv.sk

Toto ste už čítali?

Cookies