Back to top

Rezort školstva plánuje zmeny v maturitnej skúške

Publikované: 7. marec 2024 - 11:47
Rezort školstva plánuje zmeny v maturitnej skúške. Uvažuje aj o zavedení dvojúrovňovej maturity z niektorých predmetov. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
Rezort školstva plánuje zmeny v maturitnej skúške

"V programovom vyhlásení vlády sú ako strednodobé priority plánované aj zmeny v maturitnej skúške, ktoré by kopírovali moderné trendy vo vzdelávaní a ciele kurikulárnej reformy," avizovali. V rámci týchto cieľov podľa ich slov premýšľajú aj zavedení dvojúrovňovej maturity z niektorých predmetov.

Ako poznamenali, námety na zmeny prejdú konzultáciou a odbornou prípravou v rámci ministerstva. Budú tiež súčasťou odbornej diskusie so všetkými zainteresovanými subjektmi.

Zámerom je zvýšenie medzinárodnej porovnateľnosti maturitných skúšok. Je to podľa MŠVVaM jeden z predpokladov zvyšovania kvality absolventov stredných škôl pre uplatnenie na trhu práce. Rovnako aj pre úspešné pokračovanie a ukončenie vysokoškolského štúdia či udržanie talentov na Slovensku.

Študentská rada stredných škôl navrhla, že maturitná skúška by sa mohla hodnotiť aj na základe dlhodobého prospechu študentov. Uvítala by aj integrovanie otvorených úloh s dôrazom na kreatívne myslenie, realizovanie dlhodobej maturitnej práce či viacstupňovú maturitnú skúšku.

(NZS/Felvidék.ma/teraz.sk)

Toto ste už čítali?

Cookies