Back to top

Riaditeľ múzea Iván Nagy: "Je to malý zázrak, že sa nám podarí postaviť novú budovu skladu"

Publikované: 30. október 2022 - 10:10
Vedľa Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Streda prebieha jedna z významných investícií posledného obdobia - po zdĺhavom schvaľovacom procese sa začala výstavba nového skladu, ktorý malo múzeum v pláne už niekoľko rokov. Riaditeľ inštitúcie Iván Nagy nám vysvetlil, prečo je pre nich táto investícia taká dôležitá.
Riaditeľ múzea Iván Nagy: "Je to malý zázrak, že sa nám podarí postaviť novú budovu skladu"

„Predtým sme mali také skladové priestory, ktoré už z hľadiska požiarnej bezpečnosti nemohli hasiči schváliť. Zároveň nás trápilo, že v starej budove nie sú vyhovujúce podmienky na správne a šetrné skladovanie objektov. Bolo pre nás teda mimoriadne dôležité vyriešiť tento problém, inými slovami, prebudovať náš sklad. Na novostavbe sme plánovali vybudovať ďalšie poschodie pre kancelárie, čo napokon pamiatkový úrad schválil v kompromisnej podobe:

skladové priestory novej budovy budú zapustené do zeme, aby bolo možné nad budovu postaviť kancelárske krídlo. Nie je totiž povolené vedľa kaštieľa považovaného za kultúrnu pamiatku postaviť od neho vyššiu budovu. Pamiatkový úrad nakoniec určil aj farbu alebo napríklad strešnú podobu.

Investíciu v plnom rozsahu financuje Trnavská župa, za čo sme vďační, predovšetkým patrí vďaka podpredsedovi župy Józsefovi Berényimu, ktorý nám v celom procese veľmi pomohol,“ povedal riaditeľ Iván Nagy.

Uviedol tiež, že konečný účet za investíciu, ktorá bola spočiatku rozpočtovaná na 600 000 eur, stúpol na 1 milión eur – keďže ceny medzičasom značne vzrástli. Zvýšený rozpočet schválila aj župa.

„Môžeme povedať, že je to malý zázrak, že sa nám podarí postaviť novú budovu skladu. Na zreteli máme viacero cieľov: v prvom rade nutne potrebujeme skladové priestory, ktoré by spĺňali požiadavky doby a protipožiarnej bezpečnosti. Na druhej strane, výstavbou získame aj nové kancelárie - v kaštieli tak môžu vzniknúť ďalšie výstavné priestory, keďže odtiaľ môžeme kancelárie preniesť do novej budovy.

Je veľa tém, ktoré sa nám v Žltom kaštieli pre nedostatok miesta doteraz nepodarilo zrealizovať, ako príklad môžem uviesť napríklad vysídlenie obyvateľov, významné osobnosti Žitného ostrova, jeho historicky dôležité rody, ktorým by sme tam chceli venovať výstavné priestory,“ uviedol k ďalším plánom múzea Iván Nagy.

(nagy)

Toto ste už čítali?

Cookies