Back to top

Ročná uzávierka Seishin Karate Klubu

Publikované: 1. január 2022 - 11:27
30. decembra Seishin Karate Klub zorganizoval svoju tradičnú ročnú uzávierku. Pravda, kvôli pandemickej situácii aj táto akcia sa udiala online, napriek tomu sa jej zúčastnilo 50 osôb, z nich ôsmi naživo.
Ročná uzávierka Seishin Karate Klubu

Tréning začali s mantry, a to s „Om mani padme hum“. Podstatou hlasného opakovania mantry je, aby na seba upútali pozornosť mocného a dobrosrdečného Čenrezig (Avalókitésvara), predstaviteľa lásky a nekonečného porozumenia, aby im udelil im požehnanie.

Nasledoval samotný tréning, ktorý po úvode prešiel do 20 minútového technického bloku. Bolo aj trocha hry a napínania. Následne si virtuálne pripili, aj s prítomnými. Zakladateľ klubu, 4-danový majster János Markovics, poďakoval za účasť na tréningu, ako aj za celoročnú účasť na programoch. Osobitne sa poďakoval trénerom klubu: Kristíne Hupian (3. dan), Ádámovi Markovics (1. dan), Nikolasovi Trenčíkovi (1. dan) za ich obetavú prácu, odmenil ich malým darčekom. Osobitne vyzdvihol obetavú prácu 3-danovej majsterky Kristíny Hupian v prospech klubu a odmenil ju cenou Tréner roka. Ďalej vyzdvihol dvoch športovcov, ktorí po celý rok klub reprezentovali - tak na poli domácom, ako aj medzinárodnom -, a zúčastnili sa všetkých tréningov aj táborov. Menovite Ján Rakus a Csongor Sárai (Kameničná). Odmenil ich cenou Športovci roka a poprial im veľa úspechov v ich ďalšej práci. Poďakoval sa aj rodičom tých detí, ktorých po celý rok sprevádzali na súťaže: Jenő Sárai a János Rakus. Poďakoval samosprávam, ktoré materiálnou podporou pomáhali klubu: samospráve mesta Dunajská Streda, a samosprávam obcí Kameničná, Okoč, Zemianska Olča. Uviedol, že bez ich podpory by klub nedokázal vhodne fungovať. Veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí neúnavne prichádzajú a podporujú činnosť klubu.

Na záver stretnutia všetkým poprial úspešný nový rok, aby ho prežili v zdraví, pokoji a láske.

Nášmu portálu János Markovics uviedol, že aj v roku 2022 očakáva milovníkov pohybu.

Na základe materiálu Seishin Karate Klub, -rovin-

foto: Seishin Karate Klub

 

Toto ste už čítali?