Back to top

Rodinné predpoludnie s bábkovým divadlom Aranykert

Publikované: 15. marec 2016 - 9:13
Bábkové divadlo Aranykert, ktoré v našom meste funguje už 12 rokov, usporiadalo hravé rodinné predpoludnie pre deti, rodičov i starých rodičov.
Rodinné predpoludnie s bábkovým divadlom Aranykert

Zsuzsa Csepi, vedúca a zároveň srdce divadla, nám ešte pred predstavením prezradila, že v budúcnosti by chceli  každý mesiac realizovať podobné predpoludnie, kde sa nielen deti môžu zabávať, ale aj ich dospelí sprevádzajúci si môžu zaspievať, zarecitovať básničky spolu s bábkami. A takto, hoci aj len jednu hodinu, sa môže celá rodina spolu zabaviť.

Ako sa blížila 10. hodina, začiatok predstavenia, prichádzalo čoraz viac záujemcov, až sa hľadisko bábkového divadla celkom zaplnilo. Spoločne, pod vedením tety Zsuzsi, spevom privolali slniečko, atmosféru lesa si detičky priblížili s rozdanými hlinenými holubmi a s pesničkou „ Két krajcárom volt nékem“ (Mal som dva grajciare) zahájili prvé predstavenie. Nad paravánom sa najprv začal príbeh sliepočky, myšičky a kohútika.

V bábkovej hre „Veľká noc sa blíži“ deti a ich sprievod  básničkou pomáhali zajačikovi, aby sa stratený štetec  dostal k babičke žijúcej na druhej strane lesa.

Nemusíme ani pripomínať,  že  publikum odmenilo hercov veľkým potleskom, bolo to príjemné predpoludnie ako pre deti, tak  i dospelých.

Aj fotografie vedia rozprávať, ale atmosféru, ktorá tam vládla, predsa len nevedia dokonale odzrkadliť. Tí, ktorí by si ju chceli vychutnať, môžu sa tešiť na nasledujúce predpoludnie bábkového divadla, ktoré sa uskutoční v sobotu 9. apríla o 10:00 hodine v bábkovom divadle.

Fotogaléria

Toto ste už čítali?

Cookies