Nachádzate sa tu

Rok 2018 bude rozvojovým rokom

Toto ste už čítali?

Publikované: 2017, december 15 - 09:22 | Správy
Ako sme vás informovali v predchádzajúcom čísle, rozpočet mesta na budúci rok je prijatý. O podrobnostiach sme sa zhovárali s primátorom Hájosom Zoltánom.
Rok 2018 bude rozvojovým rokom

„28. novembra sa na mestskom zastupiteľstve rozhodovalo o rozpočte mesta na rok  2018, ktorého príprava sa na mestskom úrade začala  už v lete toho roku, na jeseň sa s jeho súhrnom oboznámili aj poslanci na jednotlivých komisiách po prerokovaní na finančnej komisii. Pripomienky boli zapracované, finančná komisia potom nový návrh rozpočtu prerokovala  a rozpočet sa tak v novembri dostal na prerokovanie radou, ktorá ho pripomienkovala a modifikovala, ale celkové čísla sa nezmenili. Poslanci tento vyrovnaný rozpočet  koncom minulého mesiaca schválili.

Návrh rátal s príjmami a výdavkami vo výške 23,5 miliónov eur, čo je o 2 milióny viac  ako v roku  2017, čo je spôsobené z jednej strany vďaka dobrým makroekonomickým hospodárskym výsledkom a z druhej aj tým, že si čoraz viac občanov mesta nachádza prácu a 70 percent daní fyzických osôb sa dostáva do samosprávy a zvyšných 30 zas do župy.

Rozpočet ráta s vyše 6 miliónom eur na investície, z toho na cesty v správe samosprávy 2,37 miliónov eur, pričom nejde o údržbu ciest, ale ich úplnú opravu. Takto bude celkovo  11 ciest novej kvality, pričom na  Dunajskej,  Komenského a Zelenej sa opravia aj chodníky. Dôležité je aj to, že na viacerých sídliskách vzniknú nové parkoviská, po ktorých je veľký dopyt. Popri tom sme podali niekoľko žiadostí o EU zdroje, ktoré môžu slúžiť na rozvoj mesta v budúcom roku. Z nich plánujeme zrealizovať jazero na kúpanie v areáli Thermalparku, zrekonštruujeme materskú školu na Komenského ulici, tiež strechu Vermesovej vily, revitalizujeme zeleň na sídlisku Sever II a zrealizujeme výstavbu  rómskeho komunitného centra v budove kúpenej dávnejšie od štátu. Z týchto zdrojov sa budú budovať ďalšie cyklochodníky, od budovy súdu po železničné priecestie na Bratislavskej ceste.

Budúci rok by sme chceli zaviesť aj úplnú digitalizáciu mestskej televízie,  a to z vlastných zdrojov. Ďalším dôležitým cieľom je rozvoj škôl a škôlok, v roku 2018 sa vynoví 5 vonkajších športových ihrísk, ale  plánujeme aj rekonštrukciu domu smútku v cintoríne na Malodvorníckej ulici a bude pokračovať aj budovanie ciest smerom na veľké Blahovo a Ohrady kvôli odbremeneniu premávky v meste, popri nich sa tu vybuduje aj cyklochodník zo zdrojov župy. Rozpočet ráta aj s rastom miest zamestnancov verejnej správy o 6 percent a sme pripravený na rast platov aj v školstve. Pokračujeme v budovaní kamerového a informačného systému.  

Uvažujeme s dlhodobejšou perspektívou, preto, keď to ekonomické ukazovatele dovoľujú, realizujeme väčšie investície, tak tomu bude aj na budúci rok, poznamenám však, že v našom meste sa realizoval rozvoj aj v čase krízy.”

Uverejnené v Dunajskostredskom hlásniku 2017/20.