Nachádzate sa tu

Samospráva sa snaží o čo najväčšie separovanie odpadu

Toto ste už čítali?

Publikované: 2019, február 7 - 14:25 | Správy
Nároky EU na separovanie odpadu čoraz viac stúpajú, cieľom totiž je, aby sa znížil podiel komunálneho odpadu. Samospráva nášho mesta sa tiež snaží vplývať na separovanie odpadu, a to kampaňami či inými formami.
Samospráva sa snaží o čo najväčšie separovanie odpadu

V tomto roku sa po dlhšej dobe zvýšil poplatok za smeti, čo bolo  vyvolané zmenou legislatívy, a aj náklady samosprávy na uskladnenie odpadu na skládke narástli. Zmena znamená to, že náklady Dunajskej Stredy sú na jedného obyvateľa 8 centov na deň, čo znamená 29,20 eur na rok.

"Samospráv sa snaží o zvýšenie pomeru separovaného odpadu. Vidím na príklade mojej vlastnej rodiny, že kým v meste nefungoval odvoz záhradného odpadu a plastov, potrebovala 4 - 5 členná domácnosť dve 120 litrové smetné nádoby. Teraz, keď sa tento odpad pravidelne odváža a na sídliskách sú špeciálne zberné nádoby na plasty, sklo, papier, vidíme, že na rodinu stačí jedna120 litrová nádoba.” – uviedol Hájos Zoltán.

Odstránenie jednej odpadkovej nádoby je pre každú rodinu zahrnuté v ročnom poplatku za odpadky, avšak ak je niekde popri separovaní odpadu ešte potreba druhej smetnej nádoby na komunálny odpad, ročný poplatok za ňu predstavuje 85 eur.

Hájos Zoltán sa aj sám rozhodol tak, že jeho rodina druhú nádobu vráti a zamestnanci Municipal Real Estate DS ju odvezú. Kto sa rozhodne podobne, môže to oznámiť technickému oddeleniu a tam sa dohodnúť na jej odvoze. Kto by eventuálne  (v prípade väčšej rodinnej oslavy či pod.) potreboval príležitostne odviezť viac smetí, môže požiadať o dodatočné vrece, čo stojí  3 eurá. V prípade vzniku drobného stavebného odpadu možno tiež požiadať o vrecia.

Cieľ samosprávy je jednoznačný, čím viac bude separovaného odpadu, o to menej bude treba platiť za umiestnenie komunálneho odpadu a dlhodobo pomôcť tak životnému prostrediu aj svojej  peňaženke.