Back to top

Sedemnásť vysokých škôl sa zúčastňuje na medzinárodnom veľtrhu v americkom New Orleans

Publikované: 3. jún 2024 - 17:16
Slovenské vysoké školy sa tento rok zúčastňujú už na druhom prestížnom medzinárodnom veľtrhu pre vysokoškolské vzdelávanie. Na NAFSA 2024 je okrem predstaviteľov vysokých škôl prítomná aj delegácia rezortu školstva na čele s ministrom Tomášom Druckerom a štátnym tajomníkom pre vysoké školstvo Róbertom Zsemberom. Ide o jeden z najväčších svetových veľtrhov, ktorý sa koná v americkom štáte Louisiana od 28. mája do piatku 31. mája 2024.
Sedemnásť vysokých škôl sa zúčastňuje na medzinárodnom veľtrhu v americkom New Orleans

Slovensko doposiaľ nikdy nemalo také početné zastúpenie na medzinárodnom veľtrhu pre vzdelávanie ako je tomu tento rok. Po úspešnej účasti slovenských vysokých škôl na medzinárodnom veľtrhu APAIE v austrálskom Perthe, sa v New Orleans prezentuje 17 verejných vysokých škôl. Celková účasť jednotlivých zástupkýň a zástupcov z vysokých škôl sa teda vyšplhala na 36.

 „Medzinárodná účasť toho najlepšieho, čo doma máme, je pre nás nesmierne dôležitá. Naše vysoké školy majú vo svojich radoch nespočetné množstvo talentov, ktoré sa neraz presadili medzi svetovou špičkou. A práve takéto príbehy a úspechy vysokoškolských učiteľov musíme prezentovať nielen doma, ale aj vo svete. Medzinárodné veľtrhy sú jednou z platforiem, kde môžeme svetu ukázať obrovský potenciál Slovenska,”

- uviedol minister Tomáš Drucker.

NAFSA je skrátený názov pre najväčšiu globálnu organizáciu vzdelávateľov, ktorá združuje viac ako 10-tisíc členov na celom svete. Ide o najprestížnejšie a najväčšie medzinárodné podujatie v oblasti medzinárodného vzdelávania.

„Heslom tohtoročného veľtrhu je ‚Odolnosť, obnova a komunita‘, prostredníctvom ktorého sa organizátori snažia vyjadriť pochopenie pre všetkých tých, ktorí sú súčasťou medzinárodného vzdelávania. Z krajín, ktoré prichádzajú na veľtrh, sa stáva jedno spoločenstvo, ktoré prostredníctvom dialógu prispieva k internacionálnemu prostrediu. Školy tak vytvárajú silné partnerstvá, ktoré prispievajú ku vzdelanejšej globálnej spoločnosti,”

- povedal štátny tajomník pre vysoké školstvo Róbert Zsembera.

Dlhodobým problémom slovenskej konkurencieschopnosti v mnohých segmentoch národného hospodárstva je práve nedostatok internacionalizácie. Jednou z kľúčových priorít programového vyhlásenia vlády je lákanie a udržanie talentov. Práve jedna z výziev Plánu obnovy a odolnosti SR je „Podpora projektov propagácie vysokých škôl v zahraničí“, ktorá sa zameriava na podporu lákania a udržania talentu. Cieľom výzvy je zviditeľnenie Slovenska ako partnera v oblasti vysokoškolského vzdelávania a destinácie pre zahraničných študentov a zamestnancov vysokých škôl.

„Dnes tu nie som ako veľvyslanec iba ja, ale keď sa pozerám na všetky zástupkyne a zástupcov vysokých škôl vidím pred sebou ďalšie veľvyslankyne a veľvyslancov Slovenska. Vy všetci reprezentujete našu krajinu a robíte jej dobré meno,”

- dodal veľvyslanec Slovenskej republiky vo Washingtone Radovan Javorčík.

Na medzinárodnom veľtrhu NAFSA 2024 sa zúčastňuje 17 verejných vysokých škôl. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR im okrem finančnej podpory ich účasti na veľtrhu poskytlo aj výstavnú plochu na národnú prezentáciu. Ide o tieto vysoké školy:

 1. Univerzita Komenského v Bratislave,

 2. Ekonomická univerzita v Bratislave,

 3. Slovenská technická univerzita v Bratislave,

 4. Vysoká škola múzických umení v Bratislave,

 5. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave,

 6. Trnavská univerzita v Trnave,

 7. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,

 8. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,

 9. Žilinská univerzita v Žiline,

 10. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 

 11. Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici,

 12. Akadémia umení v Banskej Bystrici,

 13. Katolícka univerzita v Ružomberku,

 14. Prešovská univerzita v Prešove,

 15. Technická univerzita v Košiciach,

 16. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

 17. Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Program propagácie je nástrojom Komponentu 10 Plánu obnovy a odolnosti SR s názvom Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí.

MŠVVM SR

Toto ste už čítali?

Cookies