Back to top

Škola fotografovania: Na úvod základný fotografický slovník

Publikované: 7. október 2016 - 12:06
Dnes už má takmer každý človek fotoaparát a na počítači tisíce fotografií. Ale máte aspoň 10 fotografií, ktoré by ste radi ukázali ostatným? Ak áno, je to náhoda, alebo ste ich zhotovili vedome? Stalo sa už, že ste niečo odfotili, ale fotka sa nepodarila? Zo skúsenosti vieme, čo ľudia najčastejšie pokazia a vieme aj to, že nestačí len fotoaparát. Ste k tomu potrebný aj vy!

Preto sa vám prostredníctvom portálu dunajskostredsky.sk spoločne so stránkou fotoSULI snažíme, milí čitatelia, pomôcť tým, že každý druhý týždeň uverejníme základné triky a užitočné tipy pri fotografovaní.

V prvom kole však spoznajme zopár pojmov používaných pri fotografovaní, aby sme v budúcnosti lepšie pochopili jednotlivé články.

» Autofokus

Automatické zaostrovanie

» Clona

Zariadenie regulujúce množstvo svetla prechádzajúce objektívom. Na označenie sa používa clonové číslo F, pričom F=f/d, kde f=ohnisková vzdialenosť objektívu, d=priemer otvoru clony. Najčastejšie sa na objektívoch vyskytuje v tvare f/clona, napr. f/2,8. Clona má vplyv na hĺbku ostrosti, čím je clona viac otvorená, tým je výsledná hĺbka ostrosti menšia.

» Digitálne zrkadlovky

Zrkadlovka sa oproti ostatným druhom digitálnych fotoaparátov vyznačuje svojou optickou sústavou vnútri tela. Kým na obyčajných kompaktných digitálnych fotoaparátoch alebo EVF senzor neustále sníma obraz z objektívu, zrkadlovka využíva svoje zrkadlo na premietanie čistého obrazu do hľadáčika a senzor vôbec nepracuje, kým sa nestlačí spúšť. Preto sa od zrkadloviek vyžaduje, aby bol hľadáčik čo najväčší a najjasnejší. V niektorých zrkadlovkách je pentaprizma hľadáčika tak veľká, že tieto zrkadlovky nemajú vlastný vstavaný blesk.

» Expozičný čas                 

Doba, počas ktorej je snímač vystavený svetlu prechádzajúcemu cez objektív fotoaparátu. Krátke expozičné  časy (1/8000s, 1/4000s) sú vhodné pre zmrazenie pohybujúceho sa objektu, naopak dlhé časy (od 2s) sú vhodné na fotenie slabo osvetlených scén, nočnej oblohy a pod.

» Fotografovanie pomocou filtrov

Fotografické filtre nám pomáhajú uľahčiť fotenie počas denného svetla. Nie za každých okolností nám dané svetelné podmienky vyhovujú. Charakter svetla prechádzajúceho cez objektív však môžeme veľmi ľahko ovplyvniť použitím rôznych druhov fotografických filtrov.

» Rozlíšenie

Rozlíšenie vyjadruje počet obrazových bodov, z ktorých je tvorená výsledná fotografia. Má vplyv na kvalitu a rozmer snímky pri tlači. Vo všeobecnosti platí - čím väčšie rozlíšenie, tým lepšia kvalita snímky a väčší rozmer vytlačenej fotografie.

» Grid

Zobrazenie mriežky v hľadáčiku

» Histogram

Histogram fotografie môžeme prirovnať k echokardiografu pri vyšetrení srdca. Ten Vám ukáže tmavšie farebné odtiene na monitore ktoré zobrazujú pomalšie prúdenie krvi, svetlé až biele zobrazujú rýchle prúdenie krvi. Presne takto viete použiť histogram pri Vašich fotografiách a zistiť či je Vaša fotografia správne exponovaná(zdravá) alebo sa na nej nachádzajú prepali alebo uplne tmavé miesta.

» Korekcia expozície

Funkcia, ktorá umožňuje upraviť automatickú expozíciu. Keď fotoaparát nastaví expozíciu príliš svetlú, alebo príliš tmavú, je možnosť toto automatické nastavenie korigovať.

» Live view - živý náhľad

Živý náhľad je technológia umožňujúca využiť displej digitálneho fotoaparátu ako hľadáčik. Živý náhľad je používaný pri všetkých kompaktných digitálnych fotoaparátov a u väčšiny z nich je z dôvodu absencie hľadáčika jedinou možnosťou kontroly kompozície fotografovanej scény. Pri premietaní náhľadu na displej u niektorých typov fotoaparátov je možné zobraziť aj histogram aktuálnej scény. Živý náhľad sa používa, pokiaľ nie je možné kontrolovať expozíciu v hľadáčiku (napríklad pri fotografovaní nad hlavou).

» Megapixel

Počet obrazových bodov, z ktorých sa bude skladať výsledná fotografia.

» Plný a vyrovnávací blesk

V súvislosti s použitím blesku môžeme hovoriť o dvoch spôsoboch. Prvý spôsob je použitie plného blesku. Znamená to, že blesk je hlavným zdrojom svetla a výrazne prevyšuje svetlo v okolí. Druhov možnou metódou použitia blesku je vyrovnávací alebo vyplňujúci blesk. Pri tejto metóde ostáva hlavným zdrojom svetla denné svetlo a blesk produkuje dodatočné osvetlenie tmavých a zatienených partií scény. Keď sa použije správne, môže byť užitočnou pomôckou pri vyrovnaní kontrastu počas slnečných dní alebo naopak, dodá jas v pochmúrnych a upršaných dňoch.

» Podexponácia

Nedostatočné osvetlenie, fotografia je tmavá.

» Šum na fotografiách

Snímač produkuje okrem obrazu aj jemný elektrický signál, ktorý sa nazýva šum. Šum je tým výraznejší, čím je expozícia dlhšia. Ak krátke expozície spravidla nevedú k pozorovateľným problémom v obraze, expozičné časy okolo jednej sekundy a viac nechajú vystúpiť do popredia mnoho z chýb snímačov.

Partner našej školy fotografovania:

www.fotoSULI.sk | naučte sa fotiť ľahko zrozumiteľne

Toto ste už čítali?

Cookies