Nachádzate sa tu

Školské prázdniny a testy

Toto ste už čítali?

Publikované: 2020, január 10 - 09:59 | Vzdelávanie
Len čo sa skončili zimné prázdniny, ministerstvo školstva informovalo verejnosť o ďalších termínoch školských prázdnin v školskom roku 2019-2020, ako aj o termínoch testovania posledných ročníkov.
Školské prázdniny a testy

Po vianočných prázdninách, ktoré sa začali 23. decembra, sa v stredu žiaci vrátili do školských lavíc, nasledujúce polročné jednodňové prázdniny budú 3. februára.

Jarné prázdniny v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji budú 17.-21. februára, v nasledujúcom týždni (24.-28. februára) v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. V Košickom a Prešovskom kraji si žiaci užijú prázdniny v čase od 2. do 6. marca.

Veľkonočné prázdniny potrvajú od 9. do 14. apríla, vyučovanie bude pokračovať v stredu, 15. apríla.

Letné prázdniny budú v čase od 1. júla do 31. augusta, školský rok 2020-2021 sa začne v stredu, 2. septembra.    

V 9. ročníkoch základných škôl bude celoštátne Testovanie 9 prebiehať 1. a 2. apríla, prvý deň z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, či maďarského jazyka a literatúry, druhý deň z ukrajinského jazyka a literatúry, či slovenského jazyka a literatúry. Testy budú písať aj žiaci 4. ročníkov osemročných gymnázií. „Výsledky testovania sú základom pre prijímacie pohovory na stredné školy” - podčiarkuje ministerstvo školstva.  

Písomné maturitné skúšky na stredných školách budú prebiehať v čase od 17.-20. marca, ústna maturita zas v čase medzi 18. májom a 5. júnom, presné dátumy určia odbory školstva jednotlivých okresných úradov,

zdroj: Ma7.sk