Back to top

Školské stravovanie: „Nech sa problém vyrieši nie iba naoko a nie iba dočasne!“

Publikované: 4. november 2021 - 11:15
Včera neskôr popoludní sa na internet dostalo v jednej dunajskostredskej základnej škole podávané, tak kvalitou, ako aj vzhľadom nevábne, obavy vzbudzujúce jedlo - na sociálnej sieti zo strany rodičov vyvolalo vážnu polemiku. V tejto súvislosti sme sa obrátili na vedúceho Gastro DS s. r. o. , Andrása Kosztru, ktorý prevádzkuje školské jedálne, ako aj na viceprimátora László A. Szabóa, ktorý je členom dozornej komisie s otázkou, ako sa takéto jedlo mohlo dostať k deťom.
Školské stravovanie: „Nech sa problém vyrieši nie iba naoko a nie iba dočasne!“

Kosztra András, vedúci Gastro DS:

Ľutujeme, uvedená skutočnosť je dôsledkom ľudského zlyhania. Už včera sme sa rozprávali s dotknutými osobami, aj dnes sú žhavé linky – výsledkom je, že Gastro DS s. r. o. personálne problémy okamžite a radikálne rieši už počas dnešného dňa.

Aj nás sa nepríjemne dotkol tento poľutovaniahodný a neprípustný problém. Na základe rozhovorov chceme čo najrýchlejšie uskutočniť v podniku dôležité zmeny.

Jednak nastanú personálne zmeny, resp. do monitorovania kvality jedál chceme zapojiť rodičovské združenia.

Aj my máme svoje vlastné možnosti, ale jednoznačne sa nám javí byť cieľavedomé, ak sa do tohto procesu zapoja aj samotní rodičia.

Napr. s rodičovským združením Základnej školy Ármina Vámbéryho sme už hovorili, radi by sme založili a uviedli do života novú, zmysluplnú spoluprácu. Medzi inými by sme formou ankety chceli zistiť, ktoré druhy jedál by deti najviac privítali.

Samozrejme, to všetko sa budeme snažiť preniesť do praxe so zreteľom a uplatnením daných noriem a predpisov.

V súvislosti so včerajším prípadom prosíme dotknutých o prepáčenie!

A. Szabó László, viceprimátor, a Gastro DS s. r. o., člen dozornej komisie:

So smútkom a určitým rozhorčením sme sa dozvedeli, že v deň po jesenných prázdninách servírovali žiakom a pedagógom v školských jedálňach nekvalitné jedlo, čo vyvolalo oprávnenú kritickú reakciu.

V súvislosti s touto vecou vyšlo najavo, že už aj predtým sa vyskytli nedostatky, o čom sme ale,  žiaľ, nemali doteraz informácie.

Táto nepríjemnosť je o to viac zarážajúcejšia, že v druhej prevádzke Gastra DS na základe toho istého jedálneho lístka servírovali chutné jedlo, v dostatočnej kvalite.

Nakoľko ide o mestský podnik, nemôžeme dovoliť, aby sa takéto veci stávali.

Urobíme všetko v záujme toho, aby sa problém vyriešil nie iba naoko a nie iba dočasne. Prvoradá úloha podniku je totiž jednoznačná: pre materské a základné školy zabezpečiť kvalitnú stravovaciu službu, ktorá povedie k plnej spokojnosti tak detí, ako aj ich rodičov. Iba toto musí byť spoločným cieľom nás všetkých!

(nagy)

Toto ste už čítali?

Cookies