Back to top

Skrytý zmysel ukázal zmysel kritického myslenia

Publikované: 1. máj 2022 - 9:12
V piatok 22.apríla Divadlo Jána Palárika odpremiérovalo inscenáciu Skrytý zmysel. Premiéra sa uskutočnila za účasti predsedu Trnavského kraja Jozefa Viskupiča, riaditeľov stredných škôl a ďalších pozvaných hostí a študentov Strednej zdravotníckej školy v Trnave, kde sa predstavenie odohralo.
Skrytý zmysel ukázal zmysel kritického myslenia

„Oceňujem nápad nášho župného Divadla Jána Palárika, ktoré už po druhýkrát prináša vzdelávaciu inscenáciu priamo do škôl. Premiéra tejto hry prišla v dobe, ktorá je náročná pre nás dospelých, a snáď o to viac pre mladú generáciu. Po pandemickom období, v ktorom sa na nás z každej strany valili rôzne dezinformácie a hoaxy, prežívame obdobie vojny v susednom štáte. Je veľmi ťažké rozoznať, čo je pravda a čo výmysel. Verím, že aj vďaka prednáške spojenej s diskusiou po tomto predstavení študenti nadobudnú ďalší uhol pohľadu na situácie okolo nás, a to v reálnom aj v online priestore, a sami si budú vedieť utvoriť názov na dianie okolo seba,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Autorská inscenácia, nadväzujúca formátovo, obsahovo a žánrovo na úspešný projekt Nemá trieda, ktorý vznikol k 30. výročiu Nežnej revolúcie, rozvíja modelovú situáciu, počas ktorej do príbehu organicky vstúpia fenomény ako dezinformácie, hoaxy, konšpiračné teórie, propaganda, whistleblowing a podobne.  Tri archetypálne zvolené postavy rozohrajú mocenskú hru, v ktorej priazeň či nepriazeň obecenstva bude veľmi dôležitá ba až rozhodujúca. Riaditeľ ako predstaviteľ establišmentu na jednej strane a sympatický učiteľ etiky na strane druhej. A niekde medzi nimi nerozhodný a tak trochu popletený školník. Kto vyhrá sympatie a podporu divákov? Kto bude mať lepšie argumenty? Kto si získa na svoju stranu väčšinu? Dokážu študenti/diváci odhaliť, kedy sa s nimi manipuluje, kedy sú vedome klamaní a zavádzaní, kedy sú vystavení propagande?

„Chceme mladých ľudí inšpirovať a podnietiť k tomu, aby premýšľali kriticky. V inscenácii sa s nimi zahrávame a vedome ich manipulujeme pre konkrétny divadelný zážitok a tiež preto, aby v druhej diskusnej časti odhalili v čom sme ich vlastne zavádzali a kedy sme im poskytli informácie, ktoré neboli relevantné,“ odhalila zámer režisérka a spoluautorka scenára Adriana Totiková.

Po tejto divadelnej inscenácii, ktorá trvá jednu vyučovaciu hodinu, príde na rad druhá, rovnako proporčne dlhá a významovo ekvivalentne dôležitá časť projektu. Počas nej odborník na kritické myslenie v spolupráci s tvorivým tímom divákom vysvetlí základné pojmy, načrtne kontext, predstaví základy správnej argumentácie, zoznámi zúčastnených o spôsoboch, ako používať kritické myslenie ako užitočný nástroj na zorientovanie sa v neprehľadnom svete informácií, moderných technológií, poloprávd, populizmu, skrytej propagandy a mnohých iných.

Súčasťou projektu je aj tlačená didaktická pomôcka –  pracovný list, ktorý zostavil odborný garant, lektor kritického myslenia Adam Dobrota a dramaturg a scenárista inscenácie Michal Baláž. Súčasťou materiálu sú úlohy na rozvoj kritického myslenia, komiks, slovník pojmov a zoznam odporúčanej literatúry a filmov na ďalšie štúdium.

„V momente, keď sme sa rozhodli, že chceme pokračovať a programovo rozvíjať projekt inscenovania divadla v triede, takzvanú „classroom dramu“, bolo jasné, že musíme definovať „tú správnu“ tému. Vďaka malému prieskumu medzi divákmi prvého projektu sme tému našli. Bolo ňou kritické myslenie. V úvode sme si možno úplne neuvedomovali, komplexnosť problematiky. V procese štúdia materiálov však bolo čím ďalej tým jasnejšie, že kritické myslenie nie je iba zručnosť, je to niečo oveľa viac a zahŕňa v sebe množstvo aspektov. Aby sme ich obsiahli, potrebovali sme odborné oko nie iba jedného garanta. Veľmi si vážime, že s nami spolupracujú hneď traja. Aj vďaka nim je naša inscenácia hodnoverná, ukotvená faktograficky aj v kontexte citovaných reálií a tak dokáže komunikovať autenticky,“ povedala koordinátorka projektov pre deti a mládež Ivica Franeková.

Okrem Adama Dobrotu, ktorý aj vedie diskusnú časť, na inscenácii odborne spolupracovali Ján Markoš a Zuzana Panczová. Ján Markoš je spisovateľom a lektorom kritického myslenia. Jeho manuál kritického myslenia Sila rozumu v bláznivej dobe sa v roku 2019 stal na Slovensku bestsellerom. Zuzana Panczová je etnologička, ktorá sa odborne venuje štúdiu fám a konšpiračných teórií, tradičných a súčasných povestí, stereotypov a ideológií v Ústave etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied.

Špeciálne pre inscenáciu Skrytý zmysel vznikla aj pieseň Zmysel. Autorom textu je Michal Baláž a autorom hudby Martin Husovský z kapely Komajota, ktorí spolu dlhoročne spolupracujú. Baláž je jedným z dvorných textárov Husovského kapely Komajota, spolu majú aj vlastný autorský alternatívny hudobný projekt The Ružbachs a sú ako autorská dvojica podpísaní aj pod radu piesní pre deti, či do divadelných predstavení.

V inscenácii sa predstavia herci DJP Michal Jánoš, Tomáš Mosný a Martin Križan, ktorí sa museli pripraviť na neštandardné prostredie a nové výzvy. Ako sa vyjadrila režisérka Adriana Totiková: „pri každej jednej repríze narážame na nové situácie, na ktoré musia herci reagovať, o to majú náročnejšiu úlohu. Herci v takomto projekte strácajú istoty divadelného priestoru aj textu. Namiesto študovania svojej role, museli vytvoriť konkrétnu identitu. Keď ich prekvapí študent, musia improvizovať a reagovať tak, ako by zareagoval daný charakter, aby bol realistický.“

Inscenácia je primárne určená pre stredné školy v trnavskom kraji predstavenie je možné si objednať v pokladni divadla. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a taktiež ho podporila aj Nadácia Tatra banky.

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies