Back to top

Skúsenosťami vyzbrojený sa do stravovania v materských školách púšťa Gastro DS s.r.o.

Publikované: 2. jún 2022 - 13:09
Po prestavbe školských kuchýň sa obnovia aj kuchyne v materských školách. Kuchyňa MŠ na Októbrovej ulici po prestavbe bude hlavné jedlo škôlkarov pripravovať od leta. Už počas prestavby škôlkari dostávali jedlo - dodajme, k plnej spokojnosti - v rámci nového systému. Na skúsenosti, plány sme sa opýtali Andrása Kosztru, vedúceho Gastro DS s.r.o.
Skúsenosťami vyzbrojený sa do stravovania v materských školách púšťa Gastro DS s.r.o.

História Gastro DS sa začala k rokoch 2016-17, kedy na základe analýzy a odporúčania odbornej skupiny sa mohol začať rozvoj verejného stravovania v mestských inštitúciách. Ako každá novota, aj táto ťažko nachádzala priazeň, ale po niekoľkých nezdaroch a problémoch už jej "história" nabrala dobrý kurz, rozvoj môže pokračovať vážnym tempom - uviedol na úvod András Kosztra.

V čom je rovnaké a v čom odlišné stravovanie v školách a v skôlkach?

Zákon týkajúci sa spoločného stravovania v školách, kuchyne škôl a škôlok uvádza v spoločnom balíku. Tak aj rekonštrukcia kuchyne v MŠ na Októbrovej ulici a jej zmena je súčasťou rozvojového plánu školských kuchýň Gastro DS - i keď sa na ne vzťahujú ešte prísnejšie pravidlá než na školské. Pravdou však je, že aj tak úzkostlivé kritériá ešte sťažujú subjektívne pocity rodičov.

K tomu, aby prestavba, premena kuchýň v škôlkach sa mohla spustiť, prišli vhod posledné dva roky, počas ktorých sme zbierali skúsenosti - tak pracovníci kuchýň, ako aj pracovníci podniku zabezpečujúceho verejné stravovanie. Mohli sme posilniť logistické zázemie, upresňovali sme úlohy každodennej prepravy stravy.

Zistili sme, zároveň sme sa naučili odstraňovať tie rizikové faktory, ktoré by sťažovali prácu."

Keďže prestavba kuchyne v MŠ na Októbrovej ulici prebieha už od začiatku roka, deti tu dostávajú špeciálne pre ne pripravené jedlá z jednej zo školských kuchýň. Doterajšie skúsenosti a pozitívna spätná väzba od rodičov nás napĺňa nádejou, lebo vidíme, že tak deti ako aj rodičia prijali jedlá zhotovené podľa prísnych predpisov.

V akom štádiu je v súčasnosti prestavba?

Čo sa týka súčasného stavu, vlani na jeseň sa začalo verejné obstarávanie, a po jej ukončení sa v januári mohlo začať s rekonštrukciou kuchyne. Za úplného uzavretia hospodárskej časti MŠ najprv prebiehali búracie práce, potom výmena elektrického a vodovodného vedenia. Síce covidová situácia neuľahčovala práce, predsa, len s malým meškaním, do leta bude hotová nová, moderná, všetkým hygienickým a ministerským predpisom vyhovujúca kuchyňa.

Popri tom však, samozrejme, bolo treba zabezpečiť stravovanie. Vďaka skorším logistickým skúsenostiam a plánovaniu môžem povedať, že ani deti, ani rodičia nepostrehli, že stravu, zodpovedajúcu normám stanoveným pre škôlky, deti dostávajú z iného miesta.

Pracovníci kuchyne sa medzitým naučili používať mobilné jednotky, patriace k technickému vybaveniu už existujúcich kuchýň. Kým sa v lete spustí varenie v novej kuchyni, výdaj jedál už pôjde tak, ako keby to tak bolo prebiehalo vždy. Popri tom, že aj rodičia sú spokojní s kvalitou ponúkanej stravy, nezmenila sa ani jej cena - aj keď ceny surovín išli hore, ako aj cena energií.

V čom sa bude zaopatrenie líšiť?

To, že nová kuchyňa škôlky sa odovzdá do prevádzky v lete, má svoje prednosti. Varenie na novom zariadení sa začne v tzv. uvoľnenejšom období. V lete navštevuje materskú školu menej detí ako počas školského roka a tieto - na základe dobrých skúseností - už dostanú jedlo prichystané v novej kuchyni. Jedálny lístok sa pre škôlkarov chystá pravidelne na týždeň, líši sa od školského a od stravy pre dospelých formou prípravy. Používanie korenín je v zmysle ministerských predpisov oveľa prísnejšie, ako pri strave vo verejnom stravovaní.

Odlišnosť pripravovanej stravy pre škôlkarov si vyžaduje aj zodpovedajúci kuchynský personál. Už od januára kuchárky pripravujú jedlá podľa predpisov pre škôlky, a tak v chystanej kuchyni v MŠ na Októbrovej ulici už budú mať polročnú prax. Od jesene práve táto kuchyňa bude pripravovať obedy pre všetky mestské materské školy, ktoré deťom budú vydávať milé panie kuchárky. Popri tom ostatnú stravu, tak dopoludňajšiu ako aj popoludňajšiu, budú deťom pripravovať na tom-ktorom mieste, podľa zaužívaného poriadku.

Veríme, že na základe predchádzajúcich skúseností, dokážeme ponúknuť pri zachovaní kvality, ceny, obsluhy takú istú kvalitnú stravu, ba, aj zvýšenie kvality vďaka modernému, súčasnému veku zodpovedajúcemu zariadeniu a pripravenému personálu.

Rózsár Vince

Toto ste už čítali?

Tagy: Gastro DS
Cookies