Back to top

Slovenské sväté omše na týždeň (febr. 29–már. 6.)

Publikované: 29. február 2016 - 9:53
Slovenské sväté omše na úmysel v kostole sv. Juraja a v kostole Všetkých svätých na týždeň.
Slovenské sväté omše na týždeň (febr. 29–már. 6.)

Pondelok
18,00 Za + manžela Ladislava a jeho + rodičov Viktora a Júliu
 
Utorok
18,00 + František Kóssi

Streda
7,30 Na úmysel celebranta
 
Štvrtok
18,00 + Bucsányi Gabriel (10. výr.)
 
Piatok, Prvý piatok
18,00 Krížová cesta
18,45 + K úcte Božského srdca a za jeho ctiteľov
19.30 ZAČIATOK NOČNEJ POKLONY NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI OLTÁRNEJ
 
Sobota
7,30 POKLONA NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI OLTÁRNEJ
8,30 K úcte Panny Márie a jej ctiteľov
 
Nedeľa, 4. pôstna nedeľa         
9,30 Za Božie požehnanie a ochranu pre synov a ich rodiny
17,00 Malé Blahovo - Kostol Všetkých svätých (S)

Aj naša farnosť sa zapája do podujatia - 24 hodín pre Pána, ktoré je aj v našej arcidiecéze organizované z podnetu Svätého Otca Františka Eucharistickú adoráciu začíname v piatok o 15,00 hod a končíme v sobotu svätou omšou o 10,30 hod.
Medzi hodinami poklony a tichej adorácie budú pôstne a kajúce pobožnosti v slovenskom aj maďarskom jazyku.
Prosíme Vás, aby ste sa zapojili do adorácie aj v nočných hodinách. Prípadne sa v sakristii aj zapíšte do predbežného harmonogramu, aby sme vyplnili adoráciu do nočných hodín.

Toto ste už čítali?