Back to top

Slovensko a Rumunsko sa dohodli na spoločnej iniciatíve pri manažmente medveďov

Publikované: 18. január 2024 - 13:44
Slovenská republika podporí návrh Rumunska na zmenu európskej legislatívy, ktorá členským štátom EÚ umožní flexibilne zasahovať do populácie medveďa hnedého. Rumunskú delegáciu o tom informoval podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba na bilaterálnom rokovaní počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli, kde sa uskutočnilo neformálne rokovanie Rady ministrov životného prostredia EÚ. Zmeny pri manažmente populácie medveďov pripravuje aj Fínsko, ktoré zaznamenáva zvýšené škody na hospodárskych zvieratách.
Slovensko a Rumunsko sa dohodli na spoločnej iniciatíve pri manažmente medveďov

Aktívny manažment veľkých šeliem sa čoraz častejšie dostáva na stôl európskych inštitúcií. Koncom minulého roka prišla Európska komisia (EK) s návrhom, aby vlky, ktorých populácia v EÚ dosahuje vyše 20-tisíc, boli preklasifikované z vysoko chránenej šelmy do nižšej kategórie. Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR je návrh EK potvrdením toho, že hystéria, ktorú na Slovensku spustili mimovládne organizácie aj predošlé vedenie ministerstva, sa nezakladá na tom, ako to hodnotia odborníci na úrovni EÚ a v jednotlivých členských štátov.

„Rovnako neopodstatnená a nevedecká hystéria bola spustená aj v otázke medveďov. Ak chce Európska komisia a jednotlivé štáty EÚ riešiť vlky, je potrebné riešiť v niektorých štátoch aj medvede. Aj preto podporujeme návrh Rumunska, ktorý umožní efektívne zásahy do populácie medveďa. Zohľadňovať sa pritom bude špecifická situácia každého členského štátu. Cieľom je zachovať priaznivý stav populácie tejto šelmy, ktorá však nemôže ohrozovať bezpečnosť obyvateľov v intravilánoch našich miest a obcí,“ zdôraznil Taraba.

Taraba informoval na stretnutí rumunskú delegáciu o pripravovanej efektívnej eliminácii všetkých medveďov v intravilánoch slovenských miest a obcí. Odlov medveďov v intravilánoch sa bude realizovať v podobe udelenia výnimiek na nepoľovnú plochu s výskytom medveďa. Udeľovanie výnimiek budú mať v kompetencii príslušné okresné úrady, ktoré najlepšie poznajú miestne podmienky. Envirorezort rovnako aktualizuje program starostlivosti o medveďa hnedého, na ktorého príprave budú participovať odborníci v danej oblasti.

MŽP SR

Toto ste už čítali?

Cookies