Back to top

Sme pripravení, čakáme na otvorenie

Publikované: 24. máj 2020 - 14:13
V súčasnosti sa síce situácia ešte priebežne mení, ale v zmysle krokov vlády smerujeme k úplnému znovuotvoreniu. Ako sa pripravovalo Centrum sociálnych služieb? - opýtali sme sa vedúcej centra Johanny Bíró.
Sme pripravení, čakáme na otvorenie

- Aké úlohy ste realizovali v jasliach?

V jasliach sme celé dni dezinfikovali, vyprali sme všetku bielizeň, popreberali hračky. Dezinfikovali sme tak všetky plochy, ako aj hračky. Dali sme do poriadku aj dvor jaslí.

- Do pôsobnosti centra nepatria iba jasle. Koľko práce bolo v klube dôchodcov?

Keďže klub dôchodcov pre možnosť nákazy koronavírusom navštevujú len vybraní jedinci, aj tu sme konečne urobili dôkladnú dezinfekciu, upratovanie. A keď už je reč o dôchodcoch, podali sme pomocnú ruku aj na výzvu mestského úradu. Pustili sme sa do šitia rúšok a keď to bolo potrebné, aj sme ich roznášali.

Centrum zabezpečuje obedy pre dôchodcov. Ale pre pandémiu sme na istý čas museli zatvoriť aj kuchyňu. Využili sme tento čas na poriadnu dezinfekciu, aj na vymaľovanie. Zabezpečili sme jednorazové nádoby na jedlo, tašky, sáčky. Na chodník sme podľa nariadenia nastriekali šípky, na území centra povylepovali piktogramy, zriadili okienko na výdaj jedál. Tento týždeň sme už začali s vydávaním jedla pre dôchodcov.

Samozrejme, ani administratívna práca neabsentovala, museli sme si zadovážiť rôzne povolenia, aby sme znovu mohli fungovať, teda postarať sa o tých dôchodcov, ktorí prejavili záujem.

- Čakáte už maličkých návštevníkov v jasliach?

V podstate máme všetko pripravené na prípadné otvorenie, netrpezlivo čakáme na deti. Ak sa nevyskytnú žiadne prekážky, tak môžme otvoriť hneď, ako to vláda povolí. Zároveň od toho času môže samozrejme fungovať aj denné centrum pre mentálne postihnutých.

-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies