Back to top

Sociálna ekonomika v prihraničnom regióne?

Publikované: 5. október 2021 - 11:51
Pomerne novým pojmom je na Slovensku „sociálna ekonomika – sociálne podnikanie“, hoci v Európe, najmä vo Francúzsku, je bežnou praxou. Až 6% európskych zamestnancov pracuje pre zhruba dva milióny sociálnych podnikov.
Sociálna ekonomika v prihraničnom regióne?

Aké ďalšie možnosti máme v Maďarsku v rámci projektu Interreg skúmalo Združenie maďarských ekonómov na Slovensku a Arrabonus Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Egyesület v Győri, ako aj Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh.

V rámci projektu bola vypracovaná dvojjazyčná príručka, sociálno-ekonomická príručka, ktorá obsahuje relevantné informácie o podnikaní v sociálnej ekonomike, od regulačného pozadia až po problematiku financovania či marketingu. Okrem príručky boli vypracované 4 vzorové podnikateľské plány pre vidiecky turizmus, remeselné a záhradnícke remeslá, poľnohospodárstvo a miestne produkty založené na poľnohospodárstve a stavebníctve, ktoré môžu slúžiť ako východisko pre všetkých, ktorí plánujú založiť sociálny podnik.

Cieľom projektu Združenia maďarských ekonómov na Slovensku a partnera Arrabonus Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Egyesület s názvom SKHU/WETA/1901/4.1/336 „Sociálna ekonomika” je prispieť k zvýšeniu úrovne cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce v rámci jedného z vysoko perspektívnych rozvíjajúcich sa hospodárskych odvetví, ktorým je sociálne hospodárstvo.V projekte prispieva aj Regionálne združenie Váh - Dunaj – Ipeľ.  
Projekt sa uskutoční  v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Príspevok z ERDF je 43.451,78 EUR.

(PR)

Toto ste už čítali?

Cookies