Back to top

Sociálna poisťovňa posiela živnostníkom oznámenia o zvýšení poistného

Publikované: 12. január 2024 - 16:25
Sociálna poisťovňa v týchto dňoch zasiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o zvýšení poistného v súvislosti s nárastom minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.
Sociálna poisťovňa posiela živnostníkom oznámenia o zvýšení poistného

Povinnosť uhradiť odvody

SZČO dostanú 187,5 tisíca oznámení buď listom prostredníctvom pošty, alebo elektronicky. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Poštou Sociálna poisťovňa odosiela takmer 155-tisíc oznámení a do e-schránok smeruje ďalších takmer 33-tisíc.

Vyššia suma poistného sa od 1. januára tohto roka týka 187,3 tisíca SZČO, ktorým sa zvyšuje minimálny vymeriavací základ a ďalších 203 SZČO si musí platby upraviť pre nárast maximálneho vymeriavacieho základu. Obe skupiny odvádzateľov poistného sú povinné uhradiť odvody v novej výške do 8. februára tohto roka.

Sociálna poisťovňa im zároveň odporúča, aby si nezabudli včas upraviť platobný príkaz v banke. Vyhnú sa tak prípadným nedoplatkom, ktoré môžu mať v budúcnosti negatívny vplyv pri posudzovaní nároku na nemocenské a dôchodkové dávky.

Nové minimálne poistné

Nové minimálne poistné pre SZČO s minimálnym vymeriavacím základom predstavuje 216,13 eura mesačne. SZČO s maximálnym vymeriavacím základom budú v tomto roku platiť maximálne poistné vo výške 3 025,93 eura mesačne.

Minimálne poistné pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, dosiahne od 1. januára tohto roka 229,17 eura mesačne. Oznámenia o novej výške poistného Sociálna poisťovňa zasiela aj SZČO s pozastaveným výkonom činnosti, aby po ukončení pozastavenia činnosti vedeli, v akej výške majú platiť odvody.

(NZS/Felvidék.ma/SITA)

Toto ste už čítali?

Cookies