Back to top

Splnené priania

Publikované: 19. december 2019 - 15:11
Po piaty krát sa splnili priania umiestnené na Strom želaní v obchodnom centre MAX.
Splnené priania

Manažérka obchodného centra Ildikó Ferenci nášmu portálu povedala, že tak ako po iné roky, aj teraz pre túto tradičnú akciu vybrali takých ľudí, ktorým pomoc od druhých spôsobuje radosť.

Tentoraz si organizátori vybrali špeciálnu školu s vyučovacím jazykom  slovenským, žiaci ktorej na Strom želaní rozvešali 54 ozdôb. Z týchto si mohli návštevníci MAX-u vybrať, otvoriť a po splnení priania v nej si ozdobu odniesť na pamiatku.

Na slávnostné odovzdávanie darčekov prišiel aj anjelik, od neho si deti mohli darček prevziať. Ani obdarovaní neostali dlžníkmi, poďakovali sa vydarenou choreografiou.

Po vecných darčekoch obdaroval deti aj Cinemax premietnutím rozprávky.

Ildikó Ferenci zo srdca poďakovala všetkým súkromným osobám a sponzorom, ktorí pomohli splniť priania detí, ako aj deťom a ich učiteľom za predvedený milý program.

Text a foto: Vince Rózsár

Preklad: -esz-

Toto ste už čítali?

Cookies