Back to top

Spoločenský dom mestskej časti ponesie meno Ignáca Sikabonyi Gálffyho v Malom Blahove

Publikované: 1. máj 2024 - 11:11
Na 1. maloblahovskom večere (Sikabonyi estek), konanom 25. apríla, bola za veľkého záujmu verejnosti odhalená tabuľa s novým názvom spoločenského domu mestskej časti. Podľa prijatého uznesenia mestského zastupiteľstva odteraz spoločenské priestory ponesú meno Ignáca Sikabonyi Gálffyho, vojenského dôstojníka, ktorý bojoval v revolučnom roku 1848. Na slávnostnom podujatí si záujemcovia mohli pozrieť aj výstavu prezentujúcu históriu Malého Blahova, a to vďaka dvom hlavným organizátorom, Občianskemu združeniu Sikabony a Občianskemu združeniu Mártona Biróa.
Spoločenský dom mestskej časti ponesie meno Ignáca Sikabonyi Gálffyho v Malom Blahove

Samospráva Dunajskej Stredy podporila iniciatívu oboch združení pomenovať budovu po hrdinovi revolučného roku 1848, ako odznelo v úvode podujatia v zaplnenom priestore spoločenskej miestnosti.

Primátor JUDr. Zoltán Hájos vo svojom slávnostnom pozdrave zdôraznil, že ho vždy teší, keď vidí, že v našom meste žijú silné komunity.

„Z dnešného pohľadu je to veľká hodnota, ak ľudia chcú spoločne tráviť čas; naše mesto silnie vďaka takýmto komunitám. (...) Samospráva každoročne nachádza zdroje na podporu týchto komunít,“

- dodal Zoltán Hájos, s tým, že aj doterajšie investície do aktivít spoločenského domu komunitného centra priniesli mnohonásobnú úrodu.

Viceprimátor MUDr. Juraj Puha, zástupca mestskej časti Malé Blahovo, vo svojom príhovore pripomenul, že dôležitým míľnikom v živote mestskej časti bola aj nedávna rekonštrukcia a obnova týchto priestorov, ktorá sa konala pred dvanástimi rokmi, ako aj založenie Občianskeho združenia Sikabony, ktoré „by som prirovnal k inkubátoru, pretože v ňom znovu oživili tunajší kultúrno-komunitný život. Experiment bol úspešný, (...) spoločenský dom sa stal centrom komunitného života v mestskej časti Malé Blahovo. (...) Toto všetko vysoko oceňuje aj vedenie mesta.“

Potom zástupca rodu Sikabonyi Gálffyovcov Balázs Gálffy prítomným predstavil krátky životopis menodarcu kultúrneho domu Ignáca Sikabonyi Gálffyho, vojenského dôstojníka z roku 1848. Následne primátor Zoltán Hájos, viceprimátor Juraj Puha a čestný predseda Občianskeho združenia Sikabony JUDr. František Simon pri vchode odhalili novú tabuľu nesúcu názov „Spoločenský dom Ignáca Sikabonyi Gálffyho v Malom Blahove“, ktorú požehnali predstavitelia prítomných historických cirkví.

Po odhalení tabule Michal Fodor, predseda Občianskeho združenia Sikabony a Attila Nagy, predseda Občianskeho združenia Mártona Biróa predstavili výstavu fotografií z minulosti Malého Blahova.

Viac o podujatí sa dočítate na portáli dunaszerdahelyi.sk!

(dszi)

Toto ste už čítali?

Cookies