Back to top

Spoločná kontrola ukrajinských kamionistov neukázala vážne porušenia

Publikované: 17. november 2023 - 11:46
Spoločná akcia rezortu dopravy, Policajného zboru SR, finančnej správy a inšpektorátov práce, ktorí kontrolovali ukrajinských dopravcov, neukázala vážne porušenia. Na viacerých miestach v Prešovskom a Košickom kraji bolo skontrolovaných 52 kamiónov.
 Spoločná kontrola ukrajinských kamionistov neukázala vážne porušenia

Väčšina zo skontrolovaných kamiónov, až 44 z nich, cez územie Slovenskej republiky len tranzitovala. V prípade ôsmich šlo o bilaterálnu prepravu. Ani jeden skontrolovaný vodič neporušil žiadny z platných zákonov a nariadení. Výnimkou bolo jedno prekročenie maximálneho povoleného pracovného času a dva formálne nedostatky, ktoré sa týkali prepravy ADR.

Výhradám slovenských dopravcov však rozumieme, keďže pre ukrajinských dopravcov neplatia také prísne podmienky ako pre dopravcov registrovaných v Európskej únii. To bezpochyby zvyšuje ich konkurencieschopnosť, ktorá bola v minulosti znižovaná práve počtom povoleniek,“

- povedal minister dopravy Jozef Ráž.

Podľa aktuálne platnej dohody v rámci celej Európskej únie sa povolenky od ukrajinských dopravcov nebudú vyžadovať do 30. júna 2024. Minister dopravy sa však bude na najbližšom rokovaní ministrov v Bruseli snažiť otvoriť tému skoršieho opätovného zavedenia systému povoleniek.

Ministerstvo dopravy SR

Toto ste už čítali?

Cookies