Back to top

Spoločnosť Gastro DS má nového konateľa

Publikované: 3. august 2023 - 17:07
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí uskutočnenom v prvý augustový deň schválili druhého konateľa spoločnosti Gastro DS, s.r.o.
Spoločnosť Gastro DS má nového konateľa

Mestský podnik poskytujúci stravovacie služby v uplynulom období viedol dočasne zvolený konateľ, poslanec mestského zastupiteľstva Mgr. Alexander Dakó. V rámci svojej činnosti získal rozhodnutie ministerstva školstva o registrácii výdajných školských jedální v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Po odstúpení Ing. Ondreja Kosztru, bývalého konateľa Gastro DS, bol po viacerých kolách výberového konania vybrali Bc. Tamása Lakkyho, ktorý sa predstavil na utorňajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva a následne odpovedal na otázky poslancov. Nového konateľa zastupiteľstvo schválilo aj vďaka jeho pracovným skúsenostiam a praxi v oblasti riadenia. Lakky je vedúcim hlavného logistického strediska Slovenskej pošty. Od polovice augusta bude popri Mgr. Alexandrovi Dakóovi pôsobiť ako druhý konateľ spoločnosti Gastro DS, s.r.o.

-rovin-

Toto ste už čítali?

Tagy: Gastro DS
Cookies