Back to top

Spoločnosť a komunita dávajú chuť do života aj v pokročilom veku

Publikované: 27. október 2023 - 18:54
V mestskom klube dôchodcov mali hneď niekoľko dôvodov na spoločné stretnutie. Dňa 26. októbra sa konali oslavy pri príležitosti mesiaca starších.
Spoločnosť a komunita dávajú chuť do života aj v pokročilom veku

Mgr. Bíró Johanna pri slávnostnej príležitosti pozdravila prítomných, zvlášť tých, ktorí tento rok oslavujú životné jubileum. Zdôraznila, že toto stretnutie je zároveň aj oslavou 50. výročia klubu dôchodcov. Privítala primátora nášho mesta JUDr. Zoltána Hájosa, zástupcov primátora MUDr. Juraja Puhu a Attilu Karaffu, prednostku mestského úradu Ing. Darinu Nagyovú a pracovníkov sociálneho oddelenia Odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry úradu.

Po programe študentov Strednej odbornej školy pre rozvoj vidieka, ktorý si vyslúžil veľký potlesk, sa členom klubu prihovoril primátor mesta.

JUDr. Zoltán Hájos v úvode svojho slávnostného pozdravu povedal, že vedenie mesta do klubu dôchodcov zavítalo preto, aby vyjadrilo svoju úctu voči seniorom, keďže október je mesiacom úcty k starším.

Primátor v ďalšej časti svojho príhovoru spomenul film skúmajúci tajomstvo dlhého života. Ako povedal,

vedci pri hľadaní tajomstva dlhovekosti zaznamenali niekoľko dôležitých výsledkov svojich pozorovaní. Prvým je, že život človeka vo veľkej miere ovplyvňuje jedlo, jeho kvalita a množstvo. Zároveň je dôležitý aj pravidelný každodenný pohyb, pretože nás udržiava pri sile. Mať vieru a zmysel života je tiež veľmi dôležité – a to nielen v mladšom, ale aj vo vyššom veku. Štvrtý a možno jeden z najdôležitejších záverov tkvie vo význame komunity. Ľudia by nemali žiť osamelo, ale mali by vyhľadávať spoločnosť.

Primátor nášho mesta týmto myšlienkovým pochodom prešiel k významu klubu dôchodcov v Dunajskej Strede, ktorý dáva seniorom príležitosti zapojiť sa do spoločných aktivít a tráviť čas v komunite.

V súvislosti s 50-ročnou existenciou klubu poďakoval predchádzajúcim aj súčasnému vedeniu za to, že klub zatraktívňujú, hľadajú a nachádzajú kreatívne aktivity a témy, ktoré sa stretávajú so záujmom zo strany členov.

Po slávnostných príhovoroch primátor a viceprimátori venovali členom klubu malé darčeky, osobitne pozdravili tohtoročných jubilantov: štyroch 65-ročných, deviatich 70-ročných, desiatich 75-ročných, šesť 80- a šesť 85-ročných. Zablahoželali aj Jenő Ráczovi, ktorý tento rok oslávil 95 rokov a poďakovali prítomným bývalým a súčasným vedúcim klubu dôchodcov.

Márta Nagy, členka a kronikárka klubu, zhrnula uplynulých 50 rokov klubu dôchodcov, ktoré teraz spolu oslavujú s ročným oneskorením Zvyšok popoludnia sa niesol v duchu príjemných rozhovorov, ku ktorým sa pridružila príjemná hudba Rezsiho Érseka.

Viac našich fotografií si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Text a foto: Rózsár Vince

Toto ste už čítali?

Cookies