Back to top

Spoločnosť podnikateľov má už viac ako sto členov

Publikované: 2. február 2017 - 15:35
Koncom týždňa ste na našom portáli mohli čítať o konferencii Mladých maďarských podnikateľov na Slovensku, medzi ktorými je nemálo členov z Dunajskej Stredy. O prvých skúsenostiach sme sa rozprávali s Ivánom Tamásom, predsedom tejto organizácie.

Ako hodnotíte prvú konferenciu?

Podľa mojej mienky bola veľmi motivujúca, v komárňanskom dôstojníckom pavilóne sme sa zišli dvestodvadsiati. Čo ešte upresní celkový obraz je, že z týchto 220 ľudí je 95% mladých podnikateľov alebo budúcich podnikateľov. Veľmi sme sa tešili, že sa nám podarilo osloviť našu cieľovú skupinu. Na prvej konferencii sa potvrdilo, že nielen my sme cítili potrebu zorganizovať takúto konferenciu, ale mnohí ďalší. Toto nám dáva silu a garanciu na to, že to bude životaschopná iniciatíva, veď máme spoločný cieľ, spojiť sa a posilniť maďarských podnikateľov na Slovensku.

Aká bola spätná odozva účastníkov?

Všetci boli iniciatívni a motivovaní. Dostali sme množstvo pozitívnych reakcií od rôznych podnikateľov, ponúkli nám pomoc pri rozbiehaní organizácie a vypracovaní programov. Veľmi nás to teší, je zrejmé, že sa rozbehol jeden pozitívny proces.

Darí sa rozširovať aj členstvo?

Áno, momentálne máme 120 členov a toto číslo stále rastie.

Aké kroky vás čakajú v najbližšom období?

Máme dve hlavné priority. Prvou je zorganizovanie tých programov, ktoré sme sľúbili na začiatku roka, teda regionálne školenia, expo, súťaž o podnikateľa roka a poradenské programy. Druhým dôležitým cieľom je vystavať sieť kontaktov a priateľstiev medzi podnikateľmi. Je veľmi dôležité sa medzi sebou zoznámiť, spoznať sa, čo je garanciou budovania kontaktov a úspechu našej organizácie.

Foto: Jusko Tamás

Cookies