Back to top

Spoločnými silami sa obnovilo tenisové ihrisko

Publikované: 8. jún 2022 - 20:08
Za prispenia mesta Dunajská Streda, ako aj ďalších materiálnych a vecných prispievateľov, sa obnovilo malé tenisové ihrisko na Táborovej ulici.
Spoločnými silami sa obnovilo tenisové ihrisko

Predseda tenisového klubu Ing. Matej Stankovský uviedol, že popri hmotnej pomoci mesta Dunajská Streda, k obnove prispeli aj členovia tenisového klubu, ale aj ďalší prispievatelia. Futbalový klub DAC 1904 ponúkol tenisovému klubu umelý trávnik z niekdajšieho tréningového ihriska, a tým mohli nahradiť dovtedy betónovú plochu malého ihriska.

Návštevníci klubu môžu využívať štyri obnovené, novšou technikou vybavené ihriská, deti majú príležitosť zahrať si na detskom ihrisku minitenis, minibutbal, alebo bedminton.

Okrem toho, Tenisový klub Dunajská Streda ponúka obyvateľom mesta príležitosť dve hodiny týždenne bezplatne používať tenisové ihrisko, a to v dopoludňajších hodinách.

-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies