Back to top

Spolu so študentmi upozorňovali na svetový deň Biela palička

Publikované: 15. október 2021 - 14:21
Približne 90% informácií získavame cez vizuálne podnety, je preto prirodzené, že iba s ťažkosťami si vieme predstaviť, ako možno existovať bez obrazu, pohľadu, teda bez zraku. Ľudia so zrakovou vadou namiesto ľútosti potrebujú pomoc, aby sa mohli učiť, pracovať, vychovávať deti, žiť plnohodnotným životom.
Spolu so študentmi upozorňovali na svetový deň Biela palička

Vo svetový deň Bielej paličky všade upriamujú pozornosť na ľudí so zrakovým postihom. Do tohto podujatia sa zapojili aj študenti Súkromnej strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Neratovickom námestí, ktorí v spolupráci s Miestnou organizáciou slepých a slabozrakých a policajtmi upozorňovali vodičov na spoluobčanov so zrakovým postihnutím, ktorí sú tiež účastníkmi premávky.

(vl)

Toto ste už čítali?