Back to top

Spomienka na hrdinov – nová výstava v Žitnoostrovskom múzeu

Publikované: 12. marec 2022 - 10:03
Nadácia Krajczáros zo Stoličného Belehradu (Székesfehérvár) sa prezentovala skupinovou výstavou v Žitnoostrovskom múzeu.
Spomienka na hrdinov – nová výstava v Žitnoostrovskom múzeu

Moderátorka vernisáže Edit Tilajčík v úvode uviedla: „Diela výstavy charakterizujú už samotné názvy“: Pamätajme na hrdinov, Veľká vojna 1914-1918.

Výstavu si vysníval predseda kuratória Nadácie Krajczáros István Németh. Po privítaní hostí oboznámil prítomných s tým, čo jej predchádzalo, informoval o zostave výstavy.

Ako povedal, nadácia sa projektom Štetce za mier začala zaoberať v roku 2013, približne v čase centenária 1. svetovej vojny, a teraz už obsahuje skoro 900 diel – od poľských, maďarských, slovenských, ukrajinských autorov. Z nich na výstavu do Dunajskej Stredy priniesli takmer 170 malieb. Záujemcovia si ich môžu pozrieť vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea. István Németh – popri vyrozprávaní životného príbehu tej-ktorej postavy na obraze – informoval, že obrazy sú tematicky usporiadané do blokov: portréty, miesto žien v danej dobe a krajine, fotografie z pamätných miest svetovej vojny.

Výstavu obrazov dopĺňajú predmety zo zbierok Žitnoostrovského múzea, ktoré zhotovili vojaci zadržiavaní vo vojenských zajateckých táboroch v okolí. Návštevníci výstavy tu môžu zhliadnuť aj 9 súdobých kalendárov a dokumentov.

V závere svojho vystúpenia sa István Németh poďakoval Ivánovi Nagyovi, riaditeľovi Žitnoostrovského múzea, pracovníkom múzea Róbertovi Bokrosovi a Olge Bevilagua, ako aj moderátorke Edit Tilajčík.

Nasledoval kultúrny program v podaní členov Nadácie Krajczáros: Bene Edit, Pocsai Julianna, Lencsés Julianna návštevníkom vernisáže zarecitovali, Tóth Tibor zas zaspieval vojenské piesne z 1. svetovej vojny.

Moderátorka otvorenie výstavy ukončila nasledovnými slovami:

Členovia Nadácie Krajczáros nám ukázali hrôzy vojny, čo je, žiaľ, dnes opäť aktuálnou témou našich dní“ a dodala, že výstava potrvá do 2. apríla.

Text a foto: -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies