Back to top

Spomínajme, aby sme v budúcnosti nič také nedopustili

Publikované: 1. marec 2020 - 10:56
V deň Pamiatky na obete komunizmu dostali dunajskostredskí žiaci na mimoriadnej hodine dejepisu pohľad do podstaty diktatúry.
Spomínajme, aby sme v budúcnosti nič také nedopustili

V mene občianskeho združenia Pázmaneum, samosprávy mesta Dunajská Streda a Kultúrneho centra Benedeka Csaplára pritomných pozdravil viceprimátor mesta Attila Karaffa. V deň pamiatky na obete komunizmu, ktorý je zároveň pamätným dňom mesta, upriamil pozornosť žiakov na následné dianie, v ktorom budú mať možnosť počuť a vidieť veci, o ktorých doteraz zrejme vedeli málo, ale keď to vzbudí ich pozornosť a spýtajú sa svojich starých rodičov, tí im zrejme budú vedieť obšírne rozprávať o tej dobe.

Primátor mesta Dunajská Streda Dr. Zoltán Hájos vo svojom príhovore povedal, že podľa jeho mienky je potrebné hovoriť o obetiach diktatúr, nech sa jedná o akúkoľvek diktatúru. Ako uviedol, diktatúra v rímskej ríši slúžila hlavne na to, aby sa našiel vodca, ktorý dokáže presadiť akékoľvek opatrenie v záujme ochrany štátu. V 20. storočí bola takáto moc využitá nie pre niečo, ale proti niečomu. Niekoľkými slovami sa dotkol aj fašistickej a komunistickej diktatúry, veď počas oboch ľudské práva nič neznamenali. Potom cez vlastný život, vlastné skúsenosti poukázal sa zvrátenosť diktátorských režimov. Na také zvrátenosti, výsledkom ktorých bola hoci aj tzv. výmena obyvateľstva, v rámci ktorej občania, rodiny mohli prísť o všetko. Ako povedal, v tej hodine nerozhodoval zdravý rozum, diktatúra určila, kto a ako sa má správať. Aký je dnešný život rozdielny, a preto musíme o tom hovoriť, aby tí, ktorí nepoznali odvrátenú tvár toho režimu, neuverili, že taká diktatúra koľko dobra prináša.

Dopoludnie pokračovalo prednáškou Barbary Bank, členky komisie Pamäti národa. Vyzdvihla, že komunistická diktatúra nebola problémom iba Maďarska či Československa, ale celého priestoru stredo-východnej Európy. Veľké mocnosti rozhodli, že táto oblasť bude patriť od sovietskej sféry – a keď sa už tak rozhodli, nikto nemal do toho čo hovoriť. Keď uviedla ďalšieho prednášajúceho, pripomenula, že to, čo ukáže Domokos Szokolay, neprebiehalo iba v Maďarsku, ale aj v Československu,, v Rumunsku, NDR, Poľsku – diktatúra je všade diktatúra, používa dosť brutálne nástroje. Na záver vymenovala hrozné, na zamyslenie vyzývajúce príklady, pri ktorých bolo úplné ticho, mladí boli ohromení pri ich počutí.

Hitorik, bádateľ Domokos Szokolay sa poďakoval, že pri jeho prvej ceste do Dunajskej Stredy ho privítalo také veľké publikum. Vo svojej prednáške hovoril o udalostiach, ktoré predchádzali komunistickej diktatúre, o kolektívnej vine, výmene obyvateľstva, o pracovných táboroch. Potom premietol krátky film, ktorý vznikol pri príležitosti 70. výročia otvorenia jedného pracovného tábora, na základe spomienok preživších.

Po obsažných prednáškach sa viceprimátor Attila Karaffa poďakoval prednášajúcim a vyjadril nádej, že žiaci si uskladnia v hlavách odozneté myšlienky a vo svojom ďalšom živote sa budú snažiť o to, aby sa takéto niečo už nikdy nemohlo udiať.

Text a foto: Rózsár Vince

Toto ste už čítali?

Cookies