Back to top

Šťastný a pokojný nový rok 2022!

Publikované: 1. január 2022 - 12:29
Ďakujeme všetkým fanúšikom, partnerom nášho klubu a celej žlto-modrej rodine za priazeň, podporu a spoluprácu v uplynulých dvanástich mesiacoch!
Šťastný a pokojný nový rok 2022!

Prajeme úspešný rok 2022 a v ňom veľa šťastia, zdravia, pohody a mnoho futbalovej i mimofutbalovej radosti!

dac1904.sk

Toto ste už čítali?

Cookies