Back to top

Stretnite sa so športovcami roka – v pondelok sa budú odovzdávať ceny Športovec roka

Publikované: 9. september 2021 - 12:27
Podobne ako vlani, aj v tomto roku sa ceny Športovec roka budú môcť odovzdávať až na jeseň.
Stretnite sa so športovcami roka – v pondelok sa budú odovzdávať ceny Športovec roka

Športovci, športové kluby Dunajskej Stredy aj v uplynulom období – primerane možnostiam – svoje dni trávili aktívne. Akonáhle to regionálna, štátna, medzinárodná situácia dovoľovala, snažili sa svoje sily, svoju pripravenosť dokazovať na súťažiach. Pre vedenie nášho mesta, rovnako ako aj pre jeho obyvateľov, je radostnou správou, keď ich môžeme oboznámiť s ich menším-väčším športovým úspechom, keď kluby, športovci mesta dosiahnutými výsledkami šíria dobré meno Dunajskej Stredy. Ako poďakovanie – na podnet komisie pre mládež a šport – rok čo rok im vyjadrujú uznanie cenou „Športovec roka“, udeľovanou za vynikajúce výsledky klubom a jednotlivcom.

Návrhy na udelenie ceny sa mohli podávať od konca minulého roka, v piatich kategóriách: jednotlivci – mládež do 15 rokov, jednotlivci – mládež medzi 15.-20. rokom, jednotlivci – dospelí, ďalej družstvá, tréneri.

Na základe doručených návrhov ceny „Športovec roka 2020“ v uvedených piatich kategóriách športovci preberú v pondelok, 13. septembra 2021 o 18. hodine. Ceny sa budú odovzdávať v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára, na toto podujatie obyvateľov mesta srdečne pozývame. Účasť nie je podmienená predbežnou registráciou, platné sú aktuálne epidemické nariadenia.

Buďme hrdí na tých, ktorí svojím postojom, činnosťou, výsledkami šíria dobré meno nášho mesta.

Stretnite sa so športovcami roka!

-rovin-

Toto ste už čítali?