Back to top

Stretnutie podnikateľov

Publikované: 23. január 2017 - 12:24
19. januára sa v penzióne Fortune stretli predstavitelia vedenia mesta s najvýznamnejšími podnikateľmi a riaditeľmi firiem v Dunajskej Strede.

Na úvod stretnutia Zoltán  Hájos, primátor, privítal podnikateľov, poďakoval im za ich prácu, ktorou prispievajú k rozvoju Dunajskej Stredy.  Zároveň zhrnul udalosti minulého roku a vyjadril svoje potešenie, že znova stúpa ekonomická výkonnosť, a tak aj rozpočet mesta skončil v pozitívnych číslach.  Vyzdvihol tiež naplánované rekonštrukcie a rozvoj v roku  2017. Vyjadril vieru, že aj v tomto roku bude pokračovať vzájomná dobrá spolupráca.

Po slávnostnom prípitku pokračovali podnikatelia a vedúci predstavitelia mesta, medzi ktorými boli prítomní ešte viceprimátor mesta, Zoltán Horváth a prednostka Júlia Bubniaková, v uvoľnenom rozhovore popri chutnej večeri.

Toto ste už čítali?

Cookies