Back to top

Stretnutie s podnikateľmi

Publikované: 16. január 2018 - 11:35
Už sa stalo tradíciou, že začiatkom roka primátor mesta, Hájos Zoltán, pozve na spoločnú večeru podnikateľov nášho mesta.

Toho roku 11. januára vítali hostí v MOL Aréne spolu s primátorom viceprimátori, Horváth Zoltán a A.Szabó László a prednostka mestského úradu Bubniak Júlia. Pri slávnostne prestretom stole  Hájos Zoltán vo svojom príhovore prítomným poďakoval za ich prácu, ktorú venovali rozvoju mesta. Vyjadril svoju radosť, že sa spolu pozhovárajú a podumajú. Vyzdvihol, že miesto, kde sa zišli, je symbolické, bolo postavené v minulom roku a obohatilo naše mesto. Prítomných oboznámil o realizovaných investíciách a rozvoji v minulom roku a načrtol plány na rok  2018.

Spomenul aj medzinárodné úspechy dosiahnuté s partnermi a ako sa samospráva snaží  riešiť ťarchu na severe mesta v súvislosti s narastajúcou dopravou. Na záver poprial každému šťastný nový rok.

Toto ste už čítali?

Cookies