Back to top

Stretnutie s radou múdrych

Publikované: 17. január 2019 - 14:09
Vedenie mesta Dunajská Streda organizuje vždy začiatkom roka stretnutie s „radou múdrych”, s bývalými poslancami, prípadne významnými osobnosťami, ktoré ešte aj dnes pokračujú v aktívnom spoločenskom dianí.
Stretnutie s radou múdrych

Privítal ich primátor Hájos Zoltán, viceprimátori A. Szabó László a Karaffa Attila a prednostka Bubniak Júlia.

Hájos Zoltán im v prvom rade poďakoval za ich dôveru a podporu vo volebnej kampani, potom ich oboznámil s rozvojovými plánmi mesta na rok 2019.

„Čoskoro budeme stáť pred vážnym rozhodnutím,” – uviedol – „keďže sa pred poslancov dostane modifikácia územného plánu. Pôjde o významné zmeny pre budúcnosť, a to nielen kvôli veľkému počtu investícií.”

Pred nami teda stojí otázka: chce sa Dunajská Streda stať veľkým mestom čo sa rozlohy a počtu obyvateľov týka, či chce zostať menším mestom.

V tomto období sa totiž bude rozhodovať, nakoľko sa nafúkne – prípadne nakoľko chceme my, Dunajskostredčania, aby sa nafúklo. „Musíme uvažovať na niekoľko desaťročí dopredu”, pričom dodal, že táto otázka je preto dôležitá, lebo sa rozhoduje o tom, či chceme prijať záujemcov o usadenie sa v Dunajskej Strede.  

Hájos Zoltán si myslí, že mesto preto vedelo a vie byť  úspešné, lebo tu žijúci ľudia sú rôzni, rôzne rozmýšľajú a svoje životy nežijú proti niekomu, ale spoločne, pre niekoho. Táto mentalita vyplýva zo zdravého lokálpatriotizmu, ktorý musíme posilňovať.

Po príhovore pokračovala nezáväzná výmena názorov popri chutnom obede.

Toto ste už čítali?

Cookies