Nachádzate sa tu

Stretnutie zástupcov aquaparkov a kúpalísk

Toto ste už čítali?

Publikované: 2020, máj 21 - 16:32 | Správy
Dňa 20.05.2020 sa na podnet Mgr. Gabriela Somogyiho, riaditeľa THERMALPARK DS, a.s., v Dunajskej Strede uskutočnilo stretnutie 15 slovenských aquaparkov a kúpalísk za účelom prerokovania aktuálnej situácie okolo pandémie COVID-19 a jeho vplyvu na cestovný ruch, so špecifickým dôrazom na fungovanie slovenských aquaparkov, kúpalísk a plavární.
Stretnutie zástupcov aquaparkov a kúpalísk

Najpopulárnejšie aquaparky a kúpaliská už dlhé roky obsádzajú popredné priečky najnavštevovanejších turistických atrakcií Slovenska s výrazným počtom domácich a zahraničných návštevníkov a signifikantným multiplikačným efektom v podobe predaja doplnkových služieb vrátane ubytovania, gastronomických služieb, rôznych turistických atrakcií a predaja darčekových predmetov.

Viac ako dvojmesačná odstávka týchto zariadení spôsobila situáciu, kedy príjmy týchto zariadení spadli na nulovú úroveň, pričom sa všetci snažili o udržanie kľúčového štábu zamestnancov a o vykrytie ďalších výrazných nákladov, vrátane úverovej služby.  Keďže väčšina týchto zariadení je prevádzkovaných spoločnosťami vo vlastníctve samospráv, pričom niektoré prevádzkujú príspevkové organizácie, vládou ponúkané krízové opatrenia sú dostupné len v obmedzenom rozsahu, alebo nie sú dostupné vôbec.

Už teraz je evidentné, že obmedzená letná prevádzka s plánovanými reštrikciami bude znamenať pre všetky subjekty veľkú výzvu pre zabezpečenie ekonomického fungovania.  Hrozí, že mnohé subjekty budú priam vytvárať straty, čo, berúc do úvahy aktuálne jarné mesiace s nulovým príjmom, bude znamenať pre mnohých existenčnú otázku. 

Vláda vo svojich vyhláseniach sľubuje ochranu pre cestovné kancelárie, ktoré vynášajú tisícky Slovákov do zahraničia, aby tam minuli svoje ťažko zarobené peniaze, ale vôbec nespomína podporu najnavštevovanejších turistických atrakcií tejto krajiny, ktoré každoročne zabezpečujú oddych a zábavu mnohým miestnym aj zahraničným návštevníkom.  Môže si Slovensko dovoliť nechať padnúť etablovaných hráčov tohto odvetvia alebo je čas konať?

Všetci zúčastnení sa jednotným hlasovaním dohodli na založení Slovenskej Asociácie Aquaparkov, Kúpalísk a Plavární, a to za účelom vytvorenia odbornej platformy na výmenu názorov a skúseností, ktorá má ambície slúžiť aj ako poradný orgán pre štátnu správu.  V súvislosti s pandémiou COVID-19, sa zúčastnení zástupcovia aquaparkov a kúpalísk rozhodli vypracovať svoje odporúčania pre Krízový štáb Slovenskej republiky a zdôraznili potrebu vyjasniť si podmienky fungovania v dostatočnom predstihu, minimálne 10 dní vopred, vzhľadom na časovú, technickú a administratívnu náročnosť reštartu prevádzok.

-ther-, foto: Thermalpark