Back to top

Súkromné gymnázium v Dunajskej Strede sa stalo najlepším maďarským gymnáziom

Publikované: 13. september 2016 - 9:09
Podľa hodnotenia inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO sa v celoštátnom meradle spomedzi maďarských gymnázií najlepšou vzdelávacou inštitúciou stalo Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede.

K hodnotiacim kritériám patrili maturitné skúšky, na druhej strane výsledky odborných súťaží v organizácii Ministerstva školstva SR, ale aj ukazovatele o počte žiakov školy, ktorí sa dostali na ďalšie štúdium resp. sa vedelo zamestnať, taktiež zavážilo, v akej miere sa jednotlivé vzdelávacie inštitúcie zapájali do medzinárodných programov.

Podľa týchto kritérií sa na prvom mieste v rebríčku najvýznamnejších maďarských gymnázií v roku 2016 umiestnilo Súkromné gymnázium v Dunajskej Strede, ktoré predbehlo napríklad aj Gymnázium Jánosa Selyeho v Komárne.

(zdroj: ujszo.com)

 

Toto ste už čítali?

Cookies