Back to top

Súťaž mladých ekofarmárov

Publikované: 29. február 2016 - 8:43
Študenti Strednej odbornej školy rozvoja vidieka odboru agropodnikateľsta sa 17. a 18. februára zúčastnili na XVII. ročníku školského kola súťaže mladý ekofarmár.

 

Súťažiaci si v rámci súťaže mohli porovnať svoje teoretické a praktické znalosti. Teória pozostávala z písomného testu s 30 otázkami. Otázky sa týkali anatómie,  fyziológie a  chovateľských technológií, tiež metód dojenia a spracovania mlieka a jeho predaja. Teoretické kolo sa uskutočnilo na SOŠ rozvoja vidieka. Praktická časť súťaže sa konala na farme chovateľského dobytka v Dunajskom Klátove.

Súťažiaci v praxi predviedli prípravu vemena pred dojením, samotné získanie mlieka a ošetrenie po dojení. Súťaž bola veľmi tesná, čo je dôkazom pripravenosti študentov.

Poradie súťažiacich študentov:

Ondrej Boltvan, 1.miesto,

Ferenc Mester, 2. miesto,

Zoltán Nagy,  3. miesto,

Bálint Szakállos, 4. miesto,

Ferenc Tóth, 5. miesto,

Zoltán Kosár, 6. miesto,

Denis Lebocz, 7. miesto,

László Bagyánszky, 8. miesto.

Súťažiacim gratulujeme a študentom, ktorí skončili na 1. - 6. mieste, želáme veľa úspechov na krajskom kole súťaže.

Toto ste už čítali?

Cookies