Back to top

Tábory vizuálneho umenia a grafiky

Publikované: 18. jún 2022 - 14:53
V našich letných táboroch vizuálneho umenia a grafiky budeš mať možnosť na to, aby si osvojil metódu vytvárania skvelých fotografií, jedinečných grafík a kreatívnych videí, a to všetko doplniť zaujímavým popisom.
Tábory vizuálneho umenia a grafiky

V dnešných dňoch vytváranie vizuálnych obsahov je dôležitejšie, ako kedykoľvek predtým a keď sa pridáš k nám, počas trvania tábora môžeš od nás získať skvelé inšpirácie aj v tejto oblasti, pričom môžeš vyskúšať samého seba v fotoateliéri s rozlohou takmer 100 metrov štvorcových. Pomáhať ti budú odborníci, ktorí už takmer dvadsať rokov pôsobia v tejto sfére, pričom už dlhé roky sú aktívni vo výchove a vzdelávaní mladých záujemcov. Každý deň si rozoberieme jednú tému, kým v predpoludňajších hodinách budeš mať možnosť osvojiť si teoretické znalosti, poobedie bude patriť praxi. Podstatné je ľahké osvojenie si nových znalostí a rozvíjanie kreativity, aby sme sa niečo s ľahkosťou naučili o svete okolo nás, kým budeme bohatší o nespočetne množstvo technických zručností a nápadov. Počas trvania tábora nebudeš bohatší iba o zaujímavé vedomosti, ale budeš mať možnosť byť súčasťou skvelého tímu, ktorých taktiež pohltil svet médií. Na konci tábora sa odprezentuješ vlastným materiálom v rámci záverečnej výstavy.

Termíny táborov a výstavy: august 2022

Miesto: fotoatelier studio2020 , Trhová Hradská

Počet účastníkov: 15 účastníkov / tábor

Vek: 8-18 rokov

Ďaľšie informácie: e-mail: info [at] fotosuli.sk (info@)info [at] paletta.sk (paletta.sk) , mobil: 0915 660 550

Podujatie sa bude konať podľa aktuálnych platných hygienických opatrení súvisiacich s COVID-19.

Toto ste už čítali?

Cookies