Back to top

Takto videli Dunajskú Stredu v minulosti – výstava zo súkromnej zbierky Attilu Karaffu

Publikované: 21. november 2021 - 17:05
Viceprimátora nášho mesta Attilu Karaffu už od mladosti zaujímala minulosť a pamiatky Dunajskej Stredy. Jeho zberateľská vášeň mu umožňuje, aby istú časť svojej súkromnej zbierky pohľadníc a iných artefaktov mohol teraz ukázať záujemcom. Na výstave pod názvom Dunajskostredskými očami, ktorú otvorili vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea, si návštevníci môžu pozrieť kolekciu dlhoročne zbieraných pohľadníc, či dobových dokumentov.
Takto videli Dunajskú Stredu v minulosti – výstava zo súkromnej zbierky Attilu Karaffu

V úvode vernisáže výstavy vystúpila prednesom básne žiačka Základnej školy Zoltána Kodálya Lilla Patos, na prednes ju pripravila učiteľka Anikó Simon. Prítomných potom privítala Edit Tilajčík, medzi inými primátora Zoltána Hájosa, viceprimátora Attilu Karaffu, riaditeľov mestských inštitúcií, vedúcich pracovníkov, študentského primátora Tamása Fialku, ako aj všetkých prítomných. Ako uviedla, výstava predstavuje súkromnú zbierku Attilu Karaffu, nájdeme tu dokonca aj pohľadnice, dokumenty, písomnosti z konca 19. storočia. Viceprimátor dokumenty súvisiace s naším mestom začal zbierať už ako žiak základnej školy. Ako zaujímavú súčasť tu možno vidieť aj fotografie zo súčasného života Dunajskej Stredy od fotografa Gyulu Nagya.

„Výstava pod názvom „Dunajskostredskými očami“ dokumentuje viac ako storočnú históriu nášho mesta prostredníctvom obrazov, predmetov. Veríme, že sa Vám zapáči, že niektoré z nich vyvolajú vo Vašich srdciach nostalgické spomienky“ - povedala moderátorka a odovzdala slovo primátorovi mesta Dunajská Streda Zoltánovi Hájosovi.

„Dnešný deň nám poskytuje pohľad do minulosti mesta“ - začal svoj príhovor primátor mesta. Prezerajúc si fotografie stretneme sa aj s takými, na ktorých sú dnes už neexistujúce budovy. Niektoré z nich sa stali obeťami rozvoja mesta. Pánovi viceprimátorovi patrí vďaka za to, že si dal tú námahu, a zozbieral takéto veľké množstvo dokumentov, a po ich roztriedení umožnil, aby viacerí občania mohli prostredníctvom nich nazrieť do minulosti mesta.

„To, že zábery niektorých budov sa objavujú na viacerých fotografiách z rôznych uhlov, poukazuje na to, že ten-ktorý fotograf mal iný pohľad na vec. Môže sa stať, že pri prezeraní sa naša myseľ niekam zatúla, ale keď sa v nej obraz zafixuje, po roku-dvoch sa môže vrátiť ako déjà-vu pri pohľade na skutočne existujúcu budovu z obrázka“ - uviedol Zoltán Hájos.

Prítomných vyzval, aby návštevu výstavy odporúčali aj svojim známym, keďže si tu môžu prezrieť také artefakty, ktoré doteraz nemali možnosť vidieť. Je možné, že na nich objavia známe podrobnosti, či dokonca známe tváre.

Po príhovore primátora zaznela pieseň v podaní Melindy Rajkovics Haizok. K prítomným sa potom prihovoril Attila Karaffa.

Poďakoval sa, že výstavu poctili svojou návštevou, a vyjadril nádej, že prinesie trochu nostalgie do každodenného života návštevníkov, resp. vyvolá aj záujem mladých ľudí o minulosť mesta. A keďže jeho zberateľská vášeň naďalej trvá, verí tomu, že aj v budúcnosti bude ešte príležitosť, aby svoje relikvie predstavil na ďalšej výstave.

Výstava predstavujúca minulosť Dunajskej Stredy bude vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea prístupná do 8. januára 2022.

-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies