Back to top

Takto vyrastie nový štadión

Publikované: 22. apríl 2016 - 20:53
Súčasný štadión DAC má pred sebou posledný víkend. Začiatok budúceho týždňa sa už bude niesť v znamení prác, ktorých výsledkom bude nová, moderná DAC-aréna. Pozrite si krátky prehľad harmonogramu búracích a stavebných prác.

V pondelok 25. apríla to vypukne. Po posledných víkendových stretnutiach väčšiu časť štadióna prevezme do rúk dodávateľ búracích prác a postupne odstráni B a D tribúny, umelú trávu, štyri stožiare umelého osvetlenia a začne sa aj likvidácia trávnatej hracej plochy.

Búracie práce na B tribúne začnú odstránením sedadiel a celá tribúna „padne“ za necelé štyri týždne. V druhej polovici mája sa stroje pustia do svetelnej tabule a D tribúny; táto časť prác potrvá takisto mesiac.

Ďalším dôležitým momentom budúceho (17.) týždňa je vyhodnotenie verejného obstarávania a vyhlásenie dodávateľa stavebných prác. Začiatok výstavby nového štadióna je plánovaný na prvú polovicu mája (19.-20. týždeň).

Do 1. augusta 2016 bude hotové nové vyhrievané ihrisko, oproti pôvodnému otočené o 90 stupňov.

Koniec augusta, začiatok septembra 2016 je termínom odovzdania prvých dvoch tribún: C-tribúny (severná strana) s plánovanou kapacitou 4106 miest a východnej B-tribúny (2642 miest). Dovtedy DAC odohrá všetky svoje súťažné stretnutia vonku, s výmenou poradia stretnutí.

V ďalšej fáze vyrastie hlavná A-tribúna (južná strana), v ktorej budú šatne, VIP a Press miestnosti, stály fanshop, klubové múzeum, reštaurácia, piváreň, atď. Do tohto času sa budú používať šatne a zázemie súčasnej hlavnej tribúny.

Ako posledná vyrastie D-tribúna na strane od Športovej ulice. Plánované ukončenie stavby je v roku 2018, s kapacitou takmer 13-tisíc miest. DAC-aréna bude vyhovovať predpisom UEFA pre štadióny štvrtej kategórie čo znamená, že na našom novom štadióne sa môžu organizovať medzinárodné aj reprezentačné stretnutia všetkých vekových kategórií.

Zdroj: fcdac.sk

Toto ste už čítali?

Tagy: DAC
Cookies