Back to top

Taraba na Klube 500 predstavil riešenia, ktoré zefektívnia procesy environmentálneho hodnotenia

Publikované: 31. január 2024 - 16:02
Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba prerokoval s najväčšími zamestnávateľmi Slovenska združenými v Klube 500 najdôležitejšie problémy, ktoré v súčasnosti brzdia rozvoj Slovenska. Envirorezort v tejto súvislosti pripravuje legislatívne zmeny, ktoré vytvoria predvídateľné a udržateľné prostredie, ochránia prírodu a rovnako tak odstránia tzv. goldplating, teda uplatňovanie prísnejších kritérií a noriem ako to vyžaduje EÚ.
Taraba na Klube 500 predstavil riešenia, ktoré zefektívnia procesy environmentálneho hodnotenia

Podpredseda vlády Taraba na rokovaní s predstaviteľmi Klubu 500 predstavil základné kontúry zákona EIA, ktoré odstránia zbytočné a nezmyselné regulácie a ktorý Slovensko vráti na cestu konkurencieschopnosti a štandardov EÚ.

„Slovensko je v konkurencieschopnosti druhá najhoršia krajina v EÚ. Súčasná právna úprava environmentálneho hodnotenia dáva dlhé roky priestor rôznym výpalníkom spomaľovať procesy a blokovať významné investície v našom hospodárstve. Kvôli týmto praktikám sa zo Slovenska stalo jedno z najhorších miest na podnikanie. Horšie na tom v rámci celej EÚ je iba Bulharsko,“

- zdôraznil Taraba.

Predstavitelia sa zhodli, že Slovensko potrebuje chrániť svoje prírodné bohatstvo, ale rovnako tak aj naštartovať svoje hospodárstvo. Preto je nevyhnutné administratívne zjednodušiť a urýchliť procesy environmentálneho hodnotenia a povoľovacie konania.

Ministerstvo životného prostredia pripravilo novelu zákona EIA, ktorú verejnosti predstaví v najbližších dňoch a predloží ju do legislatívneho procesu. Šéf envirorezortu ubezpečil, že právna úprava bude garantovať prístup verejnosti v tej časti procesu, kde dochádza k posudzovaniu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Podľa nových pravidiel by sa mal celý proces povinného hodnotenia v rámci EIA výrazne skrátiť, a to zo súčasných zhruba 360 dní, na maximálne 180 dní.  

Považujem to za jeden z najväčších príspevkov pre budúci dynamický rozvoj Slovenska, ktorý ochranu životného prostredia v ničom nezníži, len ju bude uplatňovať podľa európskych prísnych štandardov. Po novelizácii zákona EIA sa investori budú môcť riadiť podľa rovnakých štandardných pravidiel ako vo vyspelých západných štátoch,

- dodal Taraba.

MŽP SR
 

Toto ste už čítali?

Cookies