Back to top

Tento týždeň odvezú aj drevný odpad

Publikované: 30. november 2020 - 12:11
Odvoz zeleného odpadu v zelených vreciach z územia mesta prebieha do začiatku decembra, končiac týmto týždňom. Posledný týždeň bude prebiehať aj zber drevného odpadu.
Tento týždeň odvezú aj drevný odpad

Gábor Idéczi, vedúci technického oddelenia, upozorňuje obyvateľov, že v poslednom týždni zberu zeleného odpadu v zelených vreciach, teda 30. novembra, resp. 1.-3. decembra – podľa zaužívaného harmonogramu – pracovníci mestskej údržby Municipal Real Estate popri tom budú zbierať aj drevný odpad. Žiadajú obyvateľov, aby tento pred vyložením posekali na menšie, ľahko naložiteľné, na odvoz súce kusy.

Tí, ktorí by sa odpadu chceli zbaviť už pred plánovaným termínom 3. decembra, majú možnosť tento odovzdať na zbernom dvore na Bratislavskej ulici, a to v pondelok a štvrtok v čase od 12.-17. hodiny, ako aj v sobotu od 8.-14. hodiny.

Dôležitá informácia: otváracie hodiny zberného dvora sa od decembra do februára menia, a to nasledovne:

Pondelok a štvrtok 12.00 - 16.00, sobota 8.00 - 14.00.

.-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies