Back to top

Termíny skúšok elektromotorických sirén v roku 2020

Publikované: 24. január 2020 - 11:21
Oznam Okresného úradu Dunajská Streda prostredníctvom odboru krízového riadenia
Termíny skúšok elektromotorických sirén v roku 2020

Okresný úrad Dunajská Streda prostredníctvom odboru krízového riadenia oznamuje obyvateľom územného obvodu Okresného úradu Dunajská Streda, že v súlade s ustanoveniami § 3a, ods. 4 zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, v súlade so znením § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov a podľa pokynov vydaných sekciou krízového riadenia MV SR bude preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2020 vykonané v termínoch:

 • 10. január
 • 14. február
 • 13. marec
 • 17. apríl
 • 15. máj
 • 12. jún
 • 10. júl
 • 14. august
 • 11. september
 • 09. október
 • 13. november
 • 11. december

Akustická skúška sirén bude vykonávaná dvojminútovým stálym tónom sirén v jednotnom čase o 12.00 h a v mesiaci december aktiváciou prijímačov RDS 6 minútovým vysielaním Slovenského rozhlasu.

dunstreda.sk

Toto ste už čítali?

Cookies