Back to top

Termíny zápisov

Publikované: 1. apríl 2016 - 8:51
V Dunajskej Strede v zmysle všeobecne záväzného mestského nariadenia sa zápisy do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta konajú v období od 20. do 28. apríla 2016. Zápisy do materských škôl budú tiež v novom termíne: od 30. apríla do 31. mája 2016.

Nižšie vás informujeme aj o termínoch slávnostných zápisov v jednotlivých základných školách mesta.

V ZŠ Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským slávnostný zápis budúcich prvákov bude 26. apríla od 15.30 hod.   

ZŠ  Vámbéryho s vyuč. jazykom maďarským tento rok neorganizuje slávnostný zápis. Rodičia majú možnosť zapísať svoje ratolesti do 1. ročníka v období od   20. do 28. apríla, teda v dňoch vyučovania od 8.00 do 16.30 hod.

ZŠ Zoltána Kodálya s vyuč. jazykom maďarským pozýva rodičov a detí na slávnostný zápis 20. apríla, t. j. v stredu od 15.00 hod.

V ZŠ na Jilemnického ulici s vyuč. jaz. slovenským zápis žiakov do prvého ročníka sa bude konať od 20.apríla do 28. apríla v čase od 7.30 hod. do 15.00 hod.

V ZŠ Smetanov háj s vyuč. jazykom slovenským sa slávnostný zápis koná 20. apríla, v stredu  od 16.30 hod.

Zápisy do ZŠ v predošlých rokoch boli už v januári a februári. Od 1. 1. 2016 však je účinná novela školského zákona, v zmysle ktorého sa zmenil termín zápisov detí do školy, tie sa konajú až v apríli. Zákonodarcovia tým akceptovali názory psychológov a pedagógov, ktorí sa nazdávajú, že v predškolskom veku aj dva mesiace majú podstatný vplyv na vývoj dieťaťa.

V tomto roku školopovinnými sú deti, ktoré do 1. septembra 2016 dovŕšia šiesty rok veku. Podľa novelizovaného zákona riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa do 15. júna. Zoznam prijatých detí riaditeľ zašle do 30. júna príslušnej samospráve podľa bydliska detí.

Bližšie informácie získajú zákonní zástupcovia a rodičia budúcich prvákov okrem webovej stránky mesta aj na internetových stránkach jednotlivých škôl, prípadne aj osobne od riaditeľov škôl a materských škôl.

Zdroj: dunstreda.sk

Toto ste už čítali?

Cookies