Nachádzate sa tu

Testovanie na Covid-19 v Dunajskej Strede

Toto ste už čítali?

Publikované: 23. október 2020 - 14:30 | Pre verejnosť
V stredu popoludní na mestskom úrade bolo zasadnutie na mestskej, resp. okresnej úrovni, na ktorom sa okrem vedenia mesta Dunajská Streda zúčastnili: pedstavený okresu Dunajská Streda, veliteľ okresného hasičského zboru, okresnej polície, vedúci regionálneho ústavu verejného zdravotníctva, riaditeľka nemocnice v Dunajskej Strede, ako aj koordinátor z ústredia ozbrojených síl. Hlavnou témou zasadnutia bolo upresnenie priebehu plošného testovania na Covid-19 v Dunajskej Strede, na čo sa máme pripraviť v termíne od 30.-31. októbra a 1. novembra, resp. v nasledujúci týždeň od 6.-8. novembra.
Testovanie na Covid-19 v Dunajskej Strede

Primátor mesta Zoltán Hájos informoval, že najdôležitejšou otázkou bol výber stanovíšť na testovanie a ich logistika. Vychádza sa v prvom rade z počtu volebných okrskov, resp. z počtu obyvateľov zadelených do jednotlivých okrskov. V prípade Dunajskej Stredy hovoríme o 18 volebných okrskoch, každý z nich musí mať osobitný vchod a východ. Počas troch dní v prípade Dunajskej Stredy bude každé testovacie miesto pripravené na otestovanie asi 1000 osôb.

„Takýmto kritériám vyhovuje veľmi málo priestorov” - uviedol Zoltán Hájos. „Naše volebné okrsky sú vo väčšine v školách, aj tam hlavne v triedach. V nich ale nemôžeme plánovať takéto zdravotné testovanie. Naproti tomu telocvične sa momentálne nevyužívajú, takže tie by mohli byť adekvátnym miestom na testovanie. Jednými dverami ľudia vojdú a druhými odídu” - povedal primátor.

Samospráva určila 16 odberných miest, medzi inými školské telocvične, ale zapoja aj mestskú športovú halu, spoločenské centrá v Mliečanoch a Malom Blahove, obchodné a informačné centrum, ako aj Mestské kultúrne centrum Benedeka Csaplára.

 

Príprava logistiky začne už na budúci týždeň vo štvrtok, 29. októbra, kedy vojsko pripraví zdravotnícky materiál a testy. Na každom odbernom mieste  bude veliteľom službu konajúcej skupiny jeden vojak, súčasťou tímu bude jeden policajt, štvorčlenná skupina zdravotníkov – aby sa pri práci mohli dvaja a dvaja striedať – a zo strany samosprávy zas dvaja administratívni pracovníci.

Testovanie sa začne v piatok, 30. októbra ráno o 8.00 hodine a potrvá až do večera, do 20.00 hodiny, bude pokračovať v sobotu aj v nedeľu v takom istom časovom rozpätí.

 

Zber údajov a vyhodnotenie – v zmysle ochrany osobných údajov – nebude prebiehať elektronicky, ale na papieri, takže nik nemusí mať obavy, že jeho údaje sa dostanú na verejnosť. Formulár obsahujúci osobné údaje občana vyplnia pracovníci samosprávy, kým hodnotenie, či bol test negatívny alebo pozitívny, vyplnia zdravotníci. Čiže ani veliaci vojak, ani službu konajúci policajt či administratívni pracovníci samosprávy nebudú vedieť, akým výsledkom sa skončil ten-ktorý test.   

Vyhodnotenie testu odovzdajú občanom v zalepenej obálke – v nej bude výsledok. Pokiaľ bude pozitívny, popri výsledku dostane aj písomné informácie a presné pokyny, ako má ďalej postupovať. Medzi iným bude obsahovať, že sa má prihlásiť na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede, kde dostane ďalšie pokyny.

Vedenie mesta Dunajská Streda sa rozhodlo, že pre 16 družstiev vykonávajúcich v meste testovanie zabezpečí teplú stravu, aby aj tým pomohli k zdaru ich práce. Je dôležité vedieť, že službu konajúcich budú testovať každé ráno aj každý večer. 

Aj miestnosti, kam budú občania prichádzať, budú dezinfikovať tak pred testovaním, ako aj po ňom. Pri čakaní na testovanie na odberných miestach musia byť dodržané dvojmetrové odstupy – výnimkou môžu byť iba rodiny žijúce v jednej domácnosti. Slovom, rodiny nerozdelia, pri testovaní sa počítajú ako jedna osoba.

„Obyvateľov nášho mesta budeme ešte budúci týždeň - teda posledný októbrový týždeň – na portáli dunaszerdahelyi.sk, na mestskej webovej stránke (dunstreda.sk) presne informovať , ktoré ulice ku ktorému odbernému miestu patria. Je ale treba vedieť, že toto usmernenie bude mať len informatívny charakter, totiž hocikto sa môže na testovaní zúčastniť na hociktorom odbernom mieste, napr. ak bude mať informáciu, že inde je menej ľudí. Cieľom je, aby čakacia doba na test bola čo najkratšia“, uviedol primátor.

Na otázku, čo sa stane v prípade, ak občan na testovanie na Covid-19 nepôjde, na zasadnutí nevedeli odpovedať. Išlo tu hlavne o organizáciu testovania v meste a o logistiku. To, či a aké budú „sankcie“ za neúčasť na testovaní, je vecou vlády. (O tom sme už písali.) 

Podľa plánu aj v Dunajskej Strede bude testovanie prebiehať po dva víkendy, teda 30.-31. októbra a 1. novembra, resp. 6.-8. novembra. Je treba vedieť, že nie iba v prvý víkend, ale aj na druhý víkend je potrebné, aby sa obyvatelia zúčastnili opakovaného testovania na Covid-19. Takisto dôležitá je informácia, že deti do 10 rokov, občania nad 65 rokov a imobilní občania sa testovania zúčastniť nemusia.

(nagy)