Back to top

Tibor Kornfeld zomrel

Publikované: 2. marec 2021 - 14:05
Tibor Kornfeld (1952-2021), vedúci predstaviteľ Židovskej náboženskej obce v Dunajskej Strede, bol jedným zo „starých Dunajskostredčanov“, skutočný lokálpatriot. V budúcom roku by mal 70 rokov.
Tibor Kornfeld zomrel

Tibor Kornfeld (1952-2021), vedúci predstaviteľ Židovskej náboženskej obce v Dunajskej Strede, bol jedným zo „starých Dunajskostredčanov“, skutočný lokálpatriot. V budúcom roku by mal 70 rokov.

Kráčal v stopách svojho otca, Ferenca Kornfelda, a bol najdôležitejším kronikárom dunajskostredského židovstva. Jeho kniha Bolo raz jedno židovské mesto, Dunajská Streda, ktorá mapuje tristoročnú tradíciu života miestnej židovskej komunity a vyšla v maďarskom, slovenskom aj anglickom jazyku už v niekoľkých vydaniach, je však iba jednou časťou jeho hodnoty uchovávajúceho a hodnoty tvoriaceho života.

Narodil sa v roku 1952 v Dunajskej Strede a bol vychovávaný ako žid a ako Dunajskostredčan. Jeho židovské meno je Mose Cvi. Lokálpatriotizmus mal v krvi, zdedil ho. Jeho starého otca, Ármina Kornfelda, niekdajšieho viceprimátora mesta Dunajská Streda, v roku 1944, za holokaustu, zavraždili. Jeho otec Ferenc Kornfeld bol čestným predsedom Židovskej náboženskej obce v Dunajskej Strede, aktívnym tvorcom života v meste.

Otec o ňom napísal: „Môj syn sa zapájal do vecí súvisiacich so židovstvom. Tu v Dunajskej Strede sa vytvorilo mladé spoločenstvo, tvorila ho židovská mládež. Boli veľmi súdržní. Chodili na výlety, besedovali, hrali karty, tancovali. Vždy sa stretli v niektorej rodine. Táto spoločnosť priateľov pretrvala dodnes.“

Tibor Kornfeld promoval ako inžinier chémie. So svojou manželkou Janou sa zoznámil v 70. rokoch 20. storočia, počas vojenskej prezenčnej služby. Najprv pracoval ako chemik, neskôr, do odchodu do dôchodku v roku 2015, bol riaditeľom Domova seniorov v Dunajskej Strede.

V roku 2007 vydal publikáciu svojho otca Ferenca Kornfelda pod názvom Moje mesto Dunajská Streda - „Malý Jeruzalem“. Aktívne sa podieľal na príprave databázy židovského cintorína v Dunajskej Strede. Jednou z jeho najväčších zásluh je, že židovská obec mohla v roku 2014 na židovskom cintoríne odhaliť pamätník holokaustu.

Tak ako bol aktívnym tvorcom spoločenského života mesta, tak sa stal aj jednou z vynikajúcich osobností Pantheonu Dunajskej Stredy.

Vo svojej knihe píše: Som Dunajskostredčan, aj moji predkovia sa tu narodili. Neboli ortodoxne veriacimi ľuďmi, ale pre mesto veľa vykonali. Aj ako židia, ale aj ako jeho pyšní občania. Mnohí boli takíto.“

On naozaj bol jedným z nich, ale asi najžiarivejší. Žiaľ, vírus si aj jeho vzal spomedzi nás… V mene našej redakcie a v mene mesta Dunajská Streda, vzdajme mu hold a s úctou si uchovávajme jeho pamiatku!

Nech je Ti zem ľahká, Priateľ môj!

Nagy Attila, šéfredaktor

Toto ste už čítali?