Back to top

Tisíce firiem a podnikateľov neodvádzajú načas DPH. V ktorom kraji je najviac dlžníkov?

Publikované: 7. august 2023 - 10:43
Na Slovensku je spolu 4 613 firiem a podnikateľov, ktorí neuhradili štátu v povinnej lehote daň z pridanej hodnoty (DPH). Ide o 74 akciových spoločností, 3 656 spoločností s ručením obmedzeným a 883 je podnikateľov – fyzických osôb. Vyplýva to z údajov poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet ku koncu júna tohto roka.
Tisíce firiem a podnikateľov neodvádzajú načas DPH. V ktorom kraji je najviac dlžníkov?

Polepšenie obyvateľov

Za apríl až jún sa však firmy a podnikatelia pri plnení svojich daňových záväzkov voči štátu polepšili. Ku koncu marca tohto roka totiž štát evidoval spolu 6 693 dlžníkov. O tri mesiace neskôr tak počty nespoľahlivých subjektov klesli o 2 080 dlžníkov.

Početne najviac dlhujúcich firiem a podnikateľov sa nachádza v Bratislavskom kraji, a to 1 601. Za ním nasleduje Trnavský kraj so 637 dlžníkmi a Nitriansky kraj, kde je 549 takýchto subjektov. Naopak, najmenej dlhujúcich je v Trenčianskom kraji, a to 229.

Povinnosť si neplní 58 subjektov

Najvyšší podiel dlhujúcich subjektov má okres Brezno. Z 1 754 firiem a podnikateľov, ktorí sú registrovaní na platbu DPH, si túto povinnosť načas neplní 58 z nich.

Predstavuje to 3,3-percentný podiel. Nasleduje okres Lučenec, kde je 3,1-percentný podiel neplatičov DPH. Z celkového počtu 1 976 registrovaných subjektov neplatí riadne daň 62.

Dlžníci v oblasti cestnej dopravy

Prvú trojicu uzatvára okres Poltár, kde štát eviduje 12 nedisciplinovaných firiem a podnikateľov z celkového počtu 401. Tvorí to takmer trojpercentný podiel.

Z pohľadu zamerania jednotlivých firiem a podnikateľov možno nájsť najviac dlžníkov DPH v oblasti nákladnej cestnej dopravy. Nasledujú subjekty, ktoré sa zaoberajú ostatnými pomocnými obchodnými činnosťami a poradenskými službami v oblasti podnikania a riadenia.

(NZS/Felvidék.ma/SITA)

Toto ste už čítali?

Cookies